Onderzoeken 4-FA en lachgas

Vandaag zijn er twee rapporten naar buiten gebracht. Eén over 4-FA en één over lachgas.

4-Fluoramfetamine: gebruikers en gebruik in beeld

In dit verkennend onderzoek van het Trimbos-instituut en het Bonger Instituut zijn het gebruik, de gebruikers en de ervaren gezondheidseffecten in beeld gebracht.

Naar schatting hebben 130.000 mensen het afgelopen jaar 4-FA gebruikt (0,9% van de bevolking van 15 jaar en ouder) en wordt het vooral gebruikt op party’s, festivals en undergroundfeesten waar dancemuziek wordt gedraaid.

Gemiddeld wordt er 201 mg 4-FA, of 1,3 pil genomen op een avond, verdeeld over meerdere momenten. Tweederde van de gebruikers combineert 4-FA met andere middelen als alcohol, xtc, lachgas of andere drugs.

De meeste gebruikers (80%) hebben negatieve effecten ervaren bij gebruik, zoals slaapproblemen, hoofdpijn en een dip in de dagen na gebruik. Ook hartkloppingen, duizeligheid en hallucinaties komen voor. 7% noemt ernstige of ondraaglijke hoofdpijn.

Door 4-FA op lijst I van de Opiumwet te zetten werd de markt verstoord en was het moeilijker te krijgen. Vooral de negatieve bijwerkingen en negatieve berichtgeving over het middel zorgde voor meer bewustwording van de risico’s bij gebruikers. Sommige gebruikers zijn om die reden gestopt met 4-FA gebruiken, maar er staan ook believers tegenover, die 4-FA blijven gebruiken.

Unity-tips

 • Geen 4-FA gebruiken (klinkt misschien als een open deur, maar als je geen risico wilt lopen kun je het beste gewoon niet gebruiken). Incidenten kunnen voorkomen bij iedere vorm van gebruik, niet alleen bij te veel of combinatiegebruik.
 • Laat je drugs -voor gebruik- altijd testen, ook 4-FA. Ook als je 4-FA online bestelt, kan de samenstelling of dosering anders zijn dan je had verwacht.
 • Let op je dosering (kans op bijwerkingen neemt toe vanaf 100 mg maar neem zeker niet meer dan 150 mg). Blijf bij 1 dosis per keer en ga dus niet ‘bijnemen’.
 • Combineer 4-FA niet met andere drugs en heel zeker niet met andere bloeddruk verhogende middelen zoals MDMA, coke en speed. Ook niet met medicatie die je bloeddruk kunnen verhogen.
 • Gebruik geen 4-FA als je van jezelf weet dat je een hoge bloeddruk hebt.
 • Zodra je na gebruik van 4-FA hoofdpijn krijgt, ga dan direct naar de EHBO of huisarts(enpost). Vertel ze wat je gebruikt hebt. Het personeel is op de hoogte van de risico’s van 4-FA en weet wat ze moet doen.
 • Hoor je dat één van je vrienden of mede feestliefhebbers over hoofdpijn klaagt en 4-FA heeft gebruikt? Loop even met ze mee naar de EHBO en leg uit wat er aan de hand is.
 • Onze eerste reactie als we hoofdpijn krijgen is: ik slik wel even een paracetamol. Toch is dat na druggebruik niet zo’n goed idee. Misschien voel je de hoofdpijn niet meer, maar dan voel je dus ook niet of er méér aan de hand is.
 • Is er geen EHBO of is de huisarts geen optie en gaat het niet goed? Bel 112.
 • Ga nooit alleen naar huis na een feest of terug naar de camping als je je niet lekker voelt of hoofdpijn hebt en laat nooit iemand anders alleen. Echt. Blijf bij elkaar. Ook al lijkt er niets aan de hand. Check het even bij de EHBO. Daarvoor zijn ze daar.

Blijf jezelf informeren, wees voorzichtig, pas een beetje op jezelf en op anderen, wees eerlijk over of en wat je gebruikt en over hoe je je voelt tegen de mensen met wie je bent.

Bronnen:

Check ook:

‘Roes met een luchtje’ over lachgas

Lachgas wordt de laatste jaren op steeds meer verschillende plekken gesignaleerd maar wie zijn die gebruikers precies? Om daar achter te komen is ook bij lachgas een verkennend onderzoek gevoerd door het Trimbos-instituut en het Bonger Instituut met als primaire doel om een beter beeld te krijgen van de verschillende gebruikersgroepen van lachgas en inzicht te krijgen in het problematisch gebruik en de context van gebruik.

Er zijn drie typen groepen te onderscheiden die lachgas gebruiken:

 1. Novieten: jonge, onervaren lachgasgebruikers die meestal ook geen ervaring hebbenmet alcohol en/of drugs. Juist bij hen overheerst het positieve imago van lachgas als een onschuldig middel.
 2. Experimenterende gebruikers: scholieren en straat-/hangjongeren, die naast lachgas vooral ervaring hebben met cannabis en/of alcohol.
 3. Feestgebruikers, die meer ervaring hebben met alcohol en drugs: zij zijn vaak al wat ouder (18+) en gebruiken lachgas in het uitgaansleven of op thuisfeestjes. Vooral deze groep herkent het gevoel van de roes bij lachgas eerder als een effect dat hoort bij drugs.

De belangrijkste redenen voor deze groepen om lachgas te gebruiken zijn:

 1. Sociale media en vrienden. Er zijn veel filmpjes van leeftijdsgenoten die lachgas gebruiken, dit ziet er grappig en leuk uit.
 2. Laagdrempeligheid. Lachgas heeft een vrolijk en onschuldig imago. Door de jonge gebruikers wordt het niet echt als een drug gezien. Uitgaanders erkennen het wel als een drug, maar dan wel een softdrug met weinig risico’s.
 3. Positief ervaren effecten. De opwinding van het samen doen; het plezier van het gebruik met een groepje; de roes; de ontspanning; en de andere beleving van geluid.

Gebruik is echter zeker niet zonder risico. Negatieve effecten zijn hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen van handen en voeten. Ook verwardheid, misselijkheid en craving komt voor. Op de lange termijn ervaren gebruikers concentratieproblemen, tintelingen (door vitamine B12-tekort), craving en gewenning.

Met name om de jonge gebruikers maakt de overheid zich zorgen. Het ministerie van VWS wilt het moeilijker maken voor minderjarigen om lachgaspatronen aan te schaffen en gaat hierover in gesprek met de groothandel en detailhandel.

Unity-tips

Echt veilig gebruik van lachgas bestaat niet. De risico’s kunnen wel beperkt worden, lees daarvoor de Unity tips:

 • Gebruik alleen als je je geestelijk en lichamelijk goed voelt.
 • Gebruik alleen voor je plezier en ontspanning en gebruik niet om stress of problemen te vergeten.
 • Zorg dat je tijdens het gebruik kan gaan zitten of liggen.
 • Zorg dat je handen leeg zijn en maak je sigaret uit.
 • Neem lachgas uitsluitend uit ballonnen en nooit rechtstreeks uit een fles. Daarmee voorkom je zuurstofgebrek, stikken en ernstige bevriezingswonden aan de mond, lippen, stembanden en longen.
 • De lachgas in de ballon heb je na 4 keer inademen zo goed als helemaal opgenomen. Blijf dus niet achter elkaar de ballon inademen. Dit zorgt alleen maar voor zuurstoftekort.
 • Als je uit een ballon ademt, neem eerst een flinke teug lucht, wissel dan een teug lachgas af met een teug gewone lucht om zuurstoftekort te vermijden.
 • Let op de signalen van je lichaam. Stop ermee zodra je klachten krijgt door lachgas.
 • Neem geen lachgas als je erg verkouden bent. Lachgas zet uit in lucht en je trommelvlies kan springen als je hoofd “verstopt” is. Behalve oorpijn geeft dit soms blijvende gehoorschade.
 • Combineer niet met alcohol of andere verdovende middelen, dit versterkt het verdovende effect van lachgas en verhoogt de risico’s.
 • Gebruik niet als je zwanger bent.
 • Gebruik lachgas niet voor je deelneemt aan het verkeer. De effecten van lachgas kunnen nog uren na-ijlen.

Bronnen:

Check ook:

 • Rapport RIVM – Beoordeling gezondheidsrisico’s lachgas (N2O)
 • Unity info over lachgas