Lachgas

Wat is lachgas?

Lachgas (N2O), (distikstofmonoxide) is een dissociatief tripmiddel en een anestheticum, ofwel een pijnstillend middel.

Het is een kleurloos zoet geurend en smakend gas. Bij de tandarts en in het ziekenhuis wordt het gebruikt als pijnstiller. Recreatief wordt het gebruikt vanwege de dissociatieve psychedelische effecten.


Effecten

Het effect van een middel wordt bepaald door eigenschappen van het middel zelf, maar ook door de set en setting van de gebruiker. Hier beschrijven we welke effecten lachgas over het algemeen heeft.

Wat is het effect van lachgas?

Lachgas geeft een kort, maar sterk psychedelisch en dissociatief effect.

Twintig à dertig seconden na inademing ontstaat een bewustzijnsdaling die een beetje lijkt op dronkenschap, dit kan leiden tot giechelig gedrag (vandaar de naam lachgas).

Het effect stijgt snel naar het hoofd en geeft dan een gevoel van bijna-bewustzijnsverlies, duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Vervolgens is er een paar minuten een sterk roeseffect waarbij wat je hoort, ziet en voelt in elkaar overloopt.

Soms hoor je een gonzend geluid. Je kunt duizelig worden en het gevoel hebben het bewustzijn te verliezen. Soms krijg je lachbuien. In sommige gevallen ga je dingen zien of horen die er niet zijn (hallucineren). Meestal voel je je onder invloed van lachgas opgewekt of zelfs euforisch. Maar je kunt je ook onrustig of angstig voelen, zoals in een nachtmerrie. Na een paar minuten ben je weer nuchter.

Positieve effecten (negatieve) Bijwerkingen
Dromerige roes Misselijkheid
Euforisch gevoel Duizeligheid
Lachbuien Evenwichtsstoornissen met risico op vallen
Hallucinaties Slappe ledematen
Hoofdpijn na gebruik
Tintelende ledematen
Gevoelens van angst en onrust

Check in deze video van Nu.nl hoe lachgas in de hersenen en op het lichaam werkt.


Dosering en gebruikswijze

Lachgas wordt meestal ingeademd uit een ballon. Het gas wordt door middel van een slagroomspuit (1 of 2 patronen) of een grote metalen cilinder in de ballon gespoten. Je ademt in en uit in de ballon en houdt hierbij het geïnhaleerde gas enkele seconden in je longen.

Van lachgas krijg je niet zomaar hersenschade, maar van zuurstoftekort kan dat wel. De effecten van lachgas komen niet door het gebrek aan zuurstof, maar door de werking van lachgas op NMDA-receptoren. Het is dus nooit nodig om zuurstoftekort te hebben om de effecten van lachgas te voelen. Als je vóór een operatie lachgas krijgt om onder narcose te gaan, zit daar bijvoorbeeld altijd zuurstof in gemengd.

Unity tip: Wissel het ademen uit de ballon af met het ademen van gewone lucht. Hoe doe je dat? Je begint natuurlijk met het vullen van de lachgasballon. Daarna:

 1. Adem het lachgas in. Houd het lachgas in, tot je de effecten van het lachgas voelt.
 2. Blaas het lachgas terug in de ballon.
 3. Adem één keer diep in en uit door je neus, zodat je lichaam zuurstof binnenkrijgt.

 

Begin weer opnieuw bij 1. totdat je merkt dat de effecten afnemen. Wanneer het effect minder wordt zit er eigenlijk geen lachgas meer in de ballon. Dan heeft het geen zin om verder te gaan.


Werkingsduur

Lachgas werkt een paar minuten. De na-effecten kunnen wel langer doorwerken.


Risico’s

Risico’s op korte termijn

Bevriezen van vingers, keel en longen

Wanneer gas uit een kleine ruimte “bevrijd” wordt, zet het uit, en veroorzaakt het kou. Bij lachgascapsules is dat zo koud dat er vaak ijskristallen vormen op de capsule. Je kan een lachgascapsule niet met blote handen vastpakken als hij net geopend is. Wees dus voorzichtig met net geleegde capsules, en laat ze eerst opwarmen voor je ze vastpakt.

Deze kou kan gevaarlijk zijn voor je lichaam als je er niet voorzichtig mee omgaat.

Unitytip: Adem nooit lachgas direct uit een capsule, slagroomspuit, of tank in. Direct inhaleren daaruit kan leiden tot ernstige schade door bevriezing van lichaamsdelen. Gebruik altijd een ballon voor lachgas. Het gas kan dan eerst opwarmen vóór het ingeademd wordt.

Zuurstoftekort

Als je alleen lachgas inademt, dan komt je lichaam zonder zuurstof te zitten.. Dit zuurstoftekort kan leiden tot vervelende symptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, en flauwvallen. Een zuurstoftekort is niet nodig om de effecten van lachgas te voelen en draagt niet bij aan de effecten. Zorg dat je voldoende zuurstof inademt door de tips onder ‘Dosering en gebruikswijze’ te volgen.

Gevolgen zwangerschap

Als je zwanger bent, kan lachgas ernstige gevolgen hebben voor de baby. Het kan namelijk een zuurstoftekort bij de baby veroorzaken. Er kunnen spontane abortus of ernstige geboorteafwijkingen optreden.

Verkeer

Lachgas is een narcosemiddel: een dissociatief anesthesiemiddel. Je raakt gescheiden van je lichaam. Omdat je heftig onder invloed kan raken, gaat autorijden nooit samen met het gebruik lachgas. DIt kan tot ernstige ongelukken leiden.

Lees hier ons artikel over incidenten na lachgas gebruik in Engeland.

Risico’s op lange termijn

Neurologische schade

Lachgas zorgt ervoor dat vitamine B12 sterk verminderd wordt. Op de lange termijn kan een tekort aan vitamine B12 leiden tot problemen met zenuwen. De eerste symptomen hiervan zijn tintelingen in vingers, tenen, en lippen. Als het tekort doorzet kan dit leiden tot gevoelloosheid in handen en voeten. Op lange termijn kan dit leiden tot ernstige problemen in de hersenen en zenuwen.

Verslaving

Lachgas kan ook geestelijk verslavend zijn. Sommige gebruikers verlangen na een ballon direct een volgende ballon. Dit noemt men craving. Omdat dat effect zo sterk kan zijn bij lachgas wordt dit soms ‘hippiecrack’ genoemd.

Daarnaast kan er milde tolerantie optreden na gebruik van lachgas; je hebt dan steeds meer nodig om effect te voelen.

Kan je hersenschade krijgen van lachgas?

Als je verstandig omgaat met lachgas en het niet te vaak gebruikt, is die kans heel klein. 

De grootste risico’s zijn zuurstoftekort en vitamine B12-tekort.

Je beschermt jezelf door:

 • Te zorgen dat je voldoende zuurstof binnenkrijgt door het ademen in de ballon af te wisselen met het ademen van lucht. Zie ook het kopje ‘Dosering en gebruikswijze’ voor een uitleg.
 • Een vitamine B12-supplement te nemen als je klaar bent met lachgas gebruiken (beschikbaar bij de drogist).

Combinatiegebruik

Het combineren van verschillende soorten drugs kan riskant en onvoorspelbaar zijn. Als je medicijnen combineert, kan je een hoger risico op gezondheidsproblemen hebben. In de volgende paragrafen lees je over de effecten en risico’s van een aantal veel voorkomende combinaties en ook enkele die extra gevaarlijk kunnen zijn. Zie ook het thema drugs combineren.

Alcohol en lachgas

Combinatie met alcohol of andere downers kan de verdovende werking van lachgas en de risico’s vergroten. De kans op misselijkheid en duizeligheid neemt toe.

XTC/MDMA en lachgas

Onder invloed van XTC/MDMA kan lachgas voor een intense trip zorgen. Dit kan leuk zijn, maar ook beangstigend, als het te intens is.

Het kan verleidelijk zijn om maar door te gaan met ballonnen nemen. Het beste is om hier met mate van te genieten. Zie ook de risico’s van lachgas.


Unity tips

Echt veilig gebruik van lachgas bestaat niet. De risico’s kunnen wel beperkt worden, lees daarvoor de Unity tips:

 • Zorg dat je stabiel zit of ligt. Lachgas kan je coördinatie sterk verminderen.
 • Adem nooit direct gas uit de capsule of slagroomspuit in – dit is gevaarlijk koud en kan leiden tot bevriezing van mond, keel, en longen. Gebruik altijd een ballon zodat het lachgas kan opwarmen.
 • Beperk je lachgasgebruik: liever niet vaker dan eens per maand, en liever niet meer dan tien ballonnen op één dag.
 • Wissel het in- en uitademen van lachgas met het in- en uitademen van gewone lucht. Zuurstoftekort voegt niets toe aan de ervaring en zorgt alleen maar voor nare bijwerkingen zoals hoofdpijn, misselijkheid, en flauwvallen. Lachgas heeft een eigen effect.
 • Luister naar je lichaam, en stop als je symptomen van zuurstoftekort óf tintelingen in lippen/vingers ervaart.
 • Vermijd combinatiegebruik. Lachgas kan andere stoffen versterken en hierdoor leiden tot heftige ervaringen.
 • Zuurstoftekort is gevaarlijk voor een ongeboren kind. Vermijd lachgas als je zwanger bent.
 • Stop watten in de slagroomspuit om de losse metalen deeltjes op te vangen, zodat je ze minder inademt.

FAQ

Kan je hersenschade krijgen van lachgas?

Als je verstandig omgaat met lachgas en het niet te vaak gebruikt, is die kans heel klein. 

De grootste risico’s zijn zuurstoftekort en vitamine B12-tekort.

Je beschermt jezelf door:

 • Te zorgen dat je voldoende zuurstof binnenkrijgt door het ademen in de ballon af te wisselen met het ademen van lucht. Zie ook het kopje ‘Dosering en gebruikswijze’ voor een uitleg.
 • Een vitamine B12-supplement te nemen als je klaar bent met lachgas gebruiken (beschikbaar bij de drogist).

Wat is het effect van lachgas?

Lachgas geeft een kort, maar sterk psychedelisch en dissociatief effect.

Twintig à dertig seconden na inademing ontstaat een bewustzijnsdaling die een beetje lijkt op dronkenschap, dit kan leiden tot giechelig gedrag (vandaar de naam lachgas).

Het effect stijgt snel naar het hoofd en geeft dan een gevoel van bijna-bewustzijnsverlies, duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Vervolgens is er een paar minuten een sterk roeseffect waarbij wat je hoort, ziet en voelt in elkaar overloopt.

Soms hoor je een gonzend geluid. Je kunt duizelig worden en het gevoel hebben het bewustzijn te verliezen. Soms krijg je lachbuien. In sommige gevallen ga je dingen zien of horen die er niet zijn (hallucineren). Meestal voel je je onder invloed van lachgas opgewekt of zelfs euforisch. Maar je kunt je ook onrustig of angstig voelen, zoals in een nachtmerrie. Na een paar minuten ben je weer nuchter.

Voor welke toepassingen wordt lachgas gebruikt?

 1. Medisch als pijnstiller. Het lachgas dat in de medische wereld wordt gebruikt wordt altijd gemengd met zuurstof. 
 2. Als brandstof in raceauto’s.
 3. Als drijfgas in de voedingsindustrie voor o.a. slagroom. 
 4. Als drug wordt lachgas in ballonnen aangeboden en vervolgens ingeademd. Als het zo gebruikt wordt heeft lachgas psychedelische en dissociatieve effecten. Het verschil tussen lachgas uit deze patronen/cilinder en dat wat bijvoorbeeld in ziekenhuizen wordt gebruikt is dat hier geen zuurstof aan toegevoegd is. Ook zijn de eisen die aan medisch lachgas gesteld worden hoger.

Meer lezen