Risico’s 4-FA – UPDATE 9 september 2016

Het Trimbos-instituut is vorige week naar buiten gekomen met een persbericht over de risico’s van 4-fluoramfetamine (4-FA; 4-FMP, 4-F). Hierin is te lezen dat de risico’s van 4-FA gebruik groter zijn dan tot nu werd gedacht. Denk aan klachten zoals (heftige) hoofdpijn maar ook hart- en vaatproblemen (zoals hersenbloedingen). Dit heeft veel reacties en vragen opgeroepen.

Het frustrerende is dat er zo ontzettend weinig bekend is dat ook wij het antwoord op veel vragen simpelweg niet kunnen geven. Het liefst komen we met een uitgebreide risico analyse en geven we concrete tips om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Maar omdat niets zeggen voor ons ook geen optie is, bij deze een aantal antwoorden op vragen en de laatste updates op een rij:

Wat is 4-FA?

4-FA is een Nieuwe Psychoactieve Stof (NPS) die de afgelopen jaren behoorlijk populair is geworden als uitgaansdrug in Nederland.

Wat zijn de risico’s?

Er is helaas nog maar heel weinig onderzoek naar dit middel gedaan, waardoor de informatie over 4-FA vooral is gebaseerd op gebruikerservaringen, de risico’s van vergelijkbare middelen en gegevens van de testservice (DIMS) en van de Monitor Drugs Incidenten (MDI).Nu het middel vaker wordt gebruikt, komen we steeds meer te weten over de vervelende bijwerkingen en acute gezondheidsrisico’s.

Waar gaat de waarschuwing over?

In het bericht van het Trimbos-instituut lezen we dat EHBO organisaties op feesten en festivals en de eerste hulp posten bij een aantal ziekenhuizen de afgelopen tijd een flinke toename hebben gezien in het aantal mensen dat binnen is gekomen met (serieuze) klachten na het gebruik van 4-FA. Deze toename in het aantal en de ernst van de incidenten lijkt groter te zijn dan verwacht kan worden vanwege het feit dat 4-FA door meer mensen gebruikt wordt.

Hoeveel incidenten zijn er dan geweest?

Vorig jaar zouden er volgens de factsheet van het MDI 184 incidenten zijn geregistreerd waar 4-FA bij betrokken was, dit jaar waren het er in de eerste zeven maanden al 132.

Wat waren het voor incidenten en klachten?

De meest opvallende klachten zijn hoofdpijn (van lichte hoofpijn tot migraineachtige verschijnselen) maar ook zeer ernstige klachten zoals hartproblemen en hersenbloedingen komen voor.

Waarom waarschuwen als nog veel onbekend of onduidelijk is?

Er zijn al meerdere mensen opgenomen in het ziekenhuis en mogelijk zijn er zelfs een aantal mensen overleden. Dit laatste wordt nog verder onderzocht en houden wij uiteraard nauwlettend in de gaten. Dit soort onderzoeken duren lang en zijn omgeven van privacy maatregelen waardoor ook wij niet alle details kennen. Het lijkt het erop dat 4-FA de oorzaak is geweest in deze gevallen maar voordat dat onomstotelijk wordt vastgesteld moet dat eerst goed onderzocht worden. Verschillende ziekenhuizen hebben los van elkaar aan de bel getrokken (hierbij gaat het dus om ernstige incidenten). Dat is voor het Trimbos-instituut, Jellinek en Unity reden genoeg om ons zorgen te maken en de gebruiker hierover te informeren, ook al kennen we alle details nog niet.

Zo goed en volledig mogelijk informeren gebruikers

We hebben er voor gekozen om de informatie met jullie te delen brengen omdat we vinden dat mensen recht hebben op deze informatie ook al is deze niet volledig, om zo hun eigen keus te maken om hun gezondheid te beschermen gebaseerd op alle beschikbare informatie.

Omdat we wel eens de indruk kregen dat mensen het idee hadden dat 4-FA vanwege de milde effecten en voor sommigen de relatieve lichte kater ook minder risicovol zou zijn vonden we het extra belangrijk om te benadrukken dat dit niet het geval lijkt te zijn. Dat er nu aanwijzingen zijn dat 4-FA toch specifieke en mogelijk grote risico’s heeft laat zien dat ‘je eigen proefkonijn’ zijn mogelijk ook echt verkeerd af kan lopen.

Is 4-FA dan schadelijker dan XTC?

Het is absoluut niet onze bedoeling om paniek te zaaien en we zeggen niet dat 4-FA schadelijker is dan XTC (dat weten we gewoon nog niet), maar willen wel aangeven dat je er niet vanuit kunt gaan dat het door het milde effect ook minder risico’s zou geven. Uiteindelijk zal meer onderzoek ons hier meer over moeten leren..

Wat is jullie advies aan gebruikers?

Belangrijkste advies wat we op dit moment kunnen geven aan gebruikers van 4-FA: Wil je geen risico lopen, gebruik dan niet.

Als je het wel hebt gebruikt en je krijgt last van hoofdpijn of een hoge bloeddruk, ga dan naar de eerste hulp. Het lastige aan een hoge bloeddruk is je dat zelf verder niet echt zult merken. Hoofpijn kan een teken zijn van een te hoge bloeddruk, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Toch is het dan het beste even langs de EHBO te gaan en daar eerlijk te vertellen wat je gebruikt.

Wat gaan jullie hier nu verder mee doen?

We zullen onze reguliere voorlichting (website, folders etc) updaten en onze nieuwe 4-FA folder is snel klaar.

We houden alle ontwikkelingen in de gaten en houden jullie natuurlijk via onze website en facebook pagina op de hoogte.

Informatiefolder voor gezondheidsdiensten

Ook is er door het Trimbos instituut en Event Medical Service een informatiefolder opgesteld voor de behandeling van 4-FA incidenten en toegestuurd aan gezondheidsdiensten zoals huisartsen, ziekenhuizen en Eerste Hulp organisaties zodat zij goed op de hoogte zijn.

Komt 4-FA nu op lijst 1 te staan?

 Op 13 oktober komt het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs bij elkaar om een risicoschatting te maken. Dan komt er meer informatie over de incidenten en zullen ze met een advies komen aan het ministerie van Volksgezondheid, over de legale status van 4-FA. De verwachting is dat kort daarna 4-FA op de opiumlijst komt te staan.

Wat doet de politiek?

Er zijn inmiddels Kamervragen gesteld door de PvdA n.a.v. de berichten.

Check ook:

Bericht UNITY

Officiële persbericht TRIMBOS

Unity info over 4-FA