4-FA

Wat is 4-FA?

4-FA, oftewel 4-fluoramfetamine, is een nieuwe psychoactieve stof (NPS) die thuishoort in de groep fenylethylamines. NPS, ook wel ‘designer drugs’ of ‘research chemicals’ genoemd, zijn over het algemeen stoffen die nog niet goed onderzocht zijn. Lees je daarom goed in over de risico’s van deze drugs op onze speciale ‘designer drugs’ pagina.

Qua structuur is 4-FA nauw verwant aan speed (amfetamine). Op de Nederlandse drugsmarkt komt 4-FA voor als poeder, in capsules en in pilvorm. 4-FA wordt door gebruikers ook wel 4-FMP genoemd, een benaming die niet correct is omdat het zou kunnen duiden op 4-fluormethamfetamine. Verder is het belangrijk om te weten dat van veel samples die de Nederlandse drugstestservice DIMS voorbij zag komen in 2019 er vaker 4-FMA in zat dan 4-FA. Laat dus ook je 4-FA altijd testen.

Belangrijk om te weten is dat de informatie die we hier geven gebaseerd is op rapportages van gebruikers en voorlopige kennis van instituten die zich met NPS bezighouden.


Effecten van 4-FA

De effecten van een middel zijn altijd afhankelijk van de geestelijke en lichamelijke gesteldheid (set) en de situatie/omgeving (setting) waarin je gebruikt. Daarnaast zijn de effecten die optreden zeer afhankelijk van de dosis.

4-FA is een stimulerend middel, net als MDMA (XTC) en amfetamine (speed).

Het stimuleert de afgifte van de neurotransmitters noradrenaline, dopamine en serotonine in je hersenen en remt diens heropname. Hierdoor kunnen deze stoffen niet meer gerecycled worden door de cel. Amfetamines hebben daarnaast eigenschappen die het enzym monoamine oxidase (MAO) afremmen, waardoor naast heropname ook het afbreken door enzymen wordt verminderd. 4-FA wordt grotendeels onveranderd door het lichaam uitgescheiden.

Volgens de meeste gebruikers zit 4-FA qua effect tussen amfetamine en mdma in.

Qua stimulatie en alertheid lijkt het erg op amfetamine, maar qua euforie en empathische effecten lijkt het een mildere variant van mdma. De geest lijkt scherper en alerter en men krijgt de neiging veel te praten. De effecten van 4-FA worden vaak als gelijkmatiger ervaren dan mdma.

Sinds 2016 is er een flinke groei in het aantal gezondheidsincidenten gerapporteerd door het gebruik van 4-FA. Die incidenten variëren van lichte klachten zoals hoofdpijn tot aan hersenbloedingen en problemen aan het hart. Er zijn tevens enkele gevallen bekend van mensen die zijn overleden na het gebruik van (vermoedelijk) 4-FA, maar nader onderzoek is nodig om hier uitsluitsel over te geven.

Gebruikers van 4-FA noemen de volgende positieve effecten en vervelende bijwerkingen:

Positieve effecten (negatieve) bijwerkingen

Energiek gevoel

Je hebt een energiek gevoel. Stilzitten is soms moeilijker en dit energieke gevoel uit zich vaak door de drang om te dansen of te bewegen.

Hoofdpijn

Hoofdpijn

Euforisch, verliefd gevoel

Dit middel kan zorgen voor een euforisch of verliefd gevoel. Je voelt je lekker in je vel en kunt dingen sneller als prettig ervaren.

Druk op de borst / hartkloppingen

Druk op de borst / hartkloppingen

Entactogeen

Sterk gevoel van verbondenheid met anderen of je omgeving. Je kunt makkelijker contact maken met anderen en remmingen die je normaal misschien zou ervaren in sociaal contact verminderen. Zo kan het bijvoorbeeld gemakkelijker zijn om openlijk te spreken over de dingen die je dwars zitten.

Verhoging bloeddruk en hartslag

Verhoging bloeddruk en hartslag

Behoefte aan contact, praten en intimiteit

Een goed gesprek voeren met iemand, of lekker knuffelen, kan dan erg prettig en interessant zijn.

Verhoging lichaamstemperatuur

Verhoging lichaamstemperatuur

Intensere beleving van muziek

Muziek kan luider of intenser ervaren worden. Zo kan het voelen alsof je helemaal ‘opgaat’ in de muziek of dat je de lage tonen uit de muziek heftiger door je lichaam voelt gaan.

Slapeloosheid

Slapeloosheid. Vooral na het nemen van een tweede dosis.

Zin om te dansen

Je krijgt een sterke drang om te gaan dansen. Op een feestje kan het bijvoorbeeld zijn dat je niet goed kunt stilzitten en sneller terug wilt naar de dansvloer.

Verminderde eetlust

Verminderde eetlust

Intensere beleving van aanraking

Je ervaart een intensere beleving van aanraking. Fysiek/lichamelijk contact met andere mensen voelt anders of heftiger dan normaal. Zo kan een knuffel geven aan iemand anders erg prettig zijn. Ook kan het voorkomen dat je liever geen aanraking meer wilt van anderen omdat dit te intens kan zijn. Dit effect kan dus zowel positief als negatief werken.

Gespannen kaken

Hierdoor worden de tanden stevig op elkaar gedrukt en kan er in tong en/of kaken gebeten worden.

Tandenknarsen

Zweten

Zweten

Vergeetachtigheid

Vergeetachtigheid / Op korte termijn, niet meer herinneren van gebeurtenissen kort na inname

Verwarring en rusteloosheid

Verwarring en rusteloosheid

Irritatie en kort lontje

Irritatie en kort lontje

Angst, paranoia en wanen

Angst, paranoia en wanen (bijv. het idee dat mensen over je praten)

Misselijkheid/overgeven

Misselijkheid/overgeven

Moeite met lezen

Moeite met lezen

Droge mond

Droge mond


Dosering en gebruikswijze van 4-FA

4-FA wordt meestal geslikt, zowel in pil- als in poedervorm, maar bestaat ook als stroperige vloeistof. Het poeder wordt vaak in een capsule of in een vloeitje (‘bommetje’) gestopt. Maar het kan ook opgelost worden in een drankje.

Bij snuiven komt de 4-FA via het neusslijmvlies in het bloed terecht en ervaar je de effecten binnen enkele minuten. Deze manier van gebruiken is schadelijk voor je neusslijmvlies. Bovendien ervaren mensen het als pijnlijker dan het snuiven van bijvoorbeeld amfetamine.

Hoe hoger de dosis, hoe heftiger het effect en hoe langer het effect aanhoudt. Wat een dosering is waarbij jij vooral gewenste effecten ervaart hangt natuurlijk ook af van wat voor jou gewenst is, eventuele gevoeligheid voor de stof, je lichaamsgewicht, ervaring en je stemming.

Gebruik je het voor het eerst, neem dan eerst een hele lage dosering om te kijken hoe jij er op reageert en bouw die dosering een andere keer iets op. Je dosering verspreid over de dag/avond innemen lijkt het vooral moeilijker te maken om te kunnen slapen (zelfs de tweede nacht na gebruik) en het geeft lang niet altijd meer gewenste effecten. Bovendien nemen de bijwerkingen sterk toe. Volgende dosissen komen vaak harder binnen dan de eerste dosis.

De hoeveelheid 4-FA in pillen en poeders kan enorm verschillen. Ook kunnen er andere stoffen in zitten. Dat kan je aan het uiterlijk van een pil of poeder niet zien.

In 2018 en 2019 was de populairste 4-FA vervanger volgens de testservice 4-FMA (4-fluormethamfetamine). Qua effect is 4-FMA redelijk vergelijkbaar met 4-FA, zowel qua gewenste- als ongewenste effecten. De risico’s van 4-FA zouden dus ook op 4-FMA van toepassing kunnen zijn. Maar omdat er over 4-FMA in nog mindere mate bekend is dan 4-FA, is de zin “Je bent je eigen proefkonijn” in nog grotere mate toepasbaar op het gebruik van 4-FMA.

Informatie over doseren kan op dit moment alleen gebaseerd worden op de ervaringen van gebruikers van 4-FA.

Doseringen bij slikken
Lichte dosis 50 – 70 mg
Gemiddelde dosis 70 – 110 mg
Hoge dosis 115 – 150 mg

Werkingsduur van 4-FA

Als je 4-FA slikt treden de eerste effecten na 20-60 minuten op. Als je van te voren gegeten hebt kan het langer duren voor je de effecten merkt! De effecten duren in totaal ongeveer 4 tot 6 uur. Maar er zijn ook mensen die tot 12 uur na inname nog effect voelen. Als je het snuift voel je de effecten binnen enkele minuten en is het sneller uitgewerkt.


Risico’s van 4-FA

Een groot risico van 4-FA gebruik is dat de ervaren klachten, als hoofdpijn of lichte bloeddruk verhoging, in het begin mild van aard zijn, maar snel kunnen omslaan in levensbedreigende situaties, waaronder hersenbloedingen en hartproblemen. In 2016 zijn er zelfs 2 sterfgevallen gerapporteerd waarbij 4-FA in het bloed werd aangetroffen.

Het risico op ernstige problemen hangt altijd af van de samenstelling van de drugs, je eigen gevoeligheid, je gezondheid en je gedrag. Ook de omgeving is van invloed. Hoeveel drink je? Hoeveel beweeg je? Hoe warm is het? Gebruik je verschillende drugs tegelijk?

Hoe meer en hoe vaker je 4-FA gebruikt, hoe groter de kans op risico’s. 4-FA wordt nog niet zo lang gebruikt en daarom zijn er nog geen langetermijnrisico’s bekend. Omdat de effecten vergelijkbaar zijn met MDMA en speed kunnen de langetermijnrisico’s ook vergelijkbaar zijn, maar dit weten we niet zeker. Langetermijnrisico’s van MDMA en speed zijn:

Omdat de effecten vergelijkbaar zijn met mdma en amfetamine kunnen de korte termijn risico’s ook vergelijkbaar zijn, maar dit weten we niet zeker.

Risico’s op korte termijn

Oververhitting

Oververhitting (hyperthermie) kan optreden wanneer je lichaamstemperatuur teveel stijgt. Wanneer je in een warme, drukke omgeving je drugs gebruikt (zoals een club of party of in de zon op een festival) loopt je lichaamstemperatuur nog verder op. Als je dan ook nog een lange tijd achter elkaar hard staat te dansen, kan oververhitting optreden.

Symptomen van een beginnende oververhitting;

 • Hoofdpijn
 • Verwardheid
 • Stijve spieren
 • Duizeligheid

Dit zijn allemaal symptomen die ook onder de ‘normale’ bijwerkingen van een drug kunnen vallen. Als de lichaamstemperatuur niet daalt kunnen de volgende symptomen optreden:

 • Rillen
 • Snelle hartslag
 • Bleek uiterlijk
 • Verminderd bewustzijn
 • Misselijkheid
 • Braken

Stijgt de lichaamstemperatuur tot 40-41 graden Celsius dan is de situatie levensbedreigend:

 • Afbraak van spierweefsel
 • Bloedstolling door het hele lichaam
 • Verslechterd functioneren van nieren en lever
 • Epileptische aanvallen

Oververhitting kan, afhankelijk van de omstandigheden, soms ook optreden bij ‘normale’ doseringen van een drug.

Oververhitting is zeer gevaarlijk en moeilijk te behandelen. Het zoeken van afkoeling, het nemen van rust en het drinken van voldoende water (maximaal één glas per uur) is nodig om oververhitting te voorkomen. Zweten is ook een belangrijke manier om af te koelen: door het verdampen van het laagje zweet op je huid koelt je huid af. Maar als de luchtvochtigheid heel hoog is (wanneer de druppels van het plafond vallen) kan het zweet veel minder goed verdampen en daardoor kan je lichaam niet goed afkoelen.

Kaakklem

Kaakklem

Bewusteloosheid

Bewusteloosheid

Ernstige acute verwardheid (opwindingsdelier)

Een acute opwindingstoestand wordt ook wel een opwindingsdelier genoemd, en betreft een staat van zijn die meestal wordt veroorzaakt door teveel drank- of drugsgebruik. De acute opwindingstoestand is een levensbedreigende situatie waarbij tijdig door professionele hulpverleners moet worden ingegrepen. Je kunt het herkennen doordat iemand zich motorisch heel onrustig en agressief gedraagt. Het slachtoffer slaat om zich heen en laat zich niet kalmeren. De agressie is niet gericht, maar in het wilde weg. Vaak lukt het niet om contact te maken met het slachtoffer. Het slachtoffer vecht door, zelfs wanneer hij overmeesterd is door politie en beveiliging.

Omdat iemand zich zo gedraagt, is het best voor te stellen dat security of hulpverleners iemand willen overmeesteren door diegene neer te drukken of vast te houden (fixatie). Dit is echter gevaarlijk en kan leiden tot de dood. Op het moment dat je iemand met een opwindingsdelier tegenhoudt gaat de persoon zich alleen maar harder verzetten waardoor de hartslag/bloeddruk blijven stijgen.

Hevige hoofdpijn

Intense hoofdpijn.

Overdosis

Je kunt een overdosis van een drug nemen. Hierdoor kun je misselijk worden en overgeven, hele hoge koorts krijgen en oververhit raken. Ook kun je leverstoornissen ontwikkelen, je nieren kunnen niet meer goed werken, je kunt een epileptische aanval krijgen. Een overdosis kan leiden tot een comateuze toestand en mogelijk zelfs tot de dood.

Dinsdagdip

Na het gebruik van een drug kan er een dip optreden. Je voelt je moe, depressief, verdrietig, lusteloos, overgevoelig en leeg. Hoe erg de dinsdagdip is verschilt erg per persoon. Maar gebruikers rapporteren vaak wel dingen als vermoeidheid en een slecht humeur de dagen na gebruik. Het is onduidelijk wat precies de dip bij een drug veroorzaakt. Maar een hoge dosis, combigebruik en dansen in combinatie met weinig eten en niet of nauwelijks slapen spelen zeker een grote rol.

Risico’s op lange termijn

Verhoogde kans hartritmestoornissen, hartinfarct en hersenbloedingen

Oververmoeidheid en slapeloosheid

Psychische klachten

Er kunnen psychische klachten ontstaan of al aanwezige psychische klachten kunnen verergeren. Je somber of angstig voelen, niet lekker in je vel zitten en slechte concentratie.

Hersenschade

Geestelijke verslaving

Geestelijke verslaving houdt in dat je denkt niet meer zonder een middel te kunnen.

Je kan wel in één keer stoppen, zonder dat je lichaam daar problemen mee krijgt.


Unity tips 4-FA

 • Ook een lage dosering kan bij mensen die overgevoelig zijn voor 4-FA voor problemen zorgen. Gebruik je voor het eerst 4-FA, neem dan eerst een lage dosering om te kijken hoe jij er op reageert.
 • Zowel gebruikers als experts raden een dosering boven 150 mg af. De effecten zijn heftig, de kans op bijwerkingen nemen vanaf 100 mg toe en het risico op onder andere ernstige oververhitting neemt bij een dosering vanaf 150 mg sterk toe.
 • Laat je drugs daarom altijd testen en weeg poeder vooraf goed af. Gebruik een weegschaal die milligrammen kan wegen. Check drugs-test.nl voor adressen, openingstijden en de voorwaarden.
 • Omdat de effecten van 4-FA langzamer beginnen dan bij mdma en amfetamine kun je geneigd zijn om bij te nemen. Dat kan leiden tot overdosering. Houd je gebruik daarom bij 1 dosis.
 • Rust elk uur even uit. Draag geen warme kleding en doe binnen geen muts, pet of hoed op.
 • Drink niet meer dan 1 glas fris of water per uur. Dit is genoeg om gehydrateerd te blijven, en voorkomt watervergiftiging. Houdt eventueel in je telefoon bij hoeveel je drinkt tijdens een feest.
 • Eet gezond voor, tijdens en nadat je 4-FA gebruikt en rust voldoende uit. Als je erg vermoeid bent of aan slapeloosheid leidt, gebruik dan geen 4-FA! Zorg verder dat je genoeg antioxidanten en vitaminen binnenkrijgt via fruit en groente.

FAQ

Wat moet je doen als iemand in je omgeving een bad trip heeft?

Zoek een rustige plek op met de bad-tripper, probeer niet te ontkennen dat hij/zij een badtrip heeft. Kijk of het zin heeft om over prettige dingen te praten. Probeer dingen te doen die diegene op zijn/haar gemak stellen, zoals bewegen of zingen. Probeer hem/haar gerust te stellen: Een bad trip gaat altijd weer voorbij. Vraag de persoon naar wat hij meemaakt en probeer de trip naar een positieve kant te praten. Bijvoorbeeld door een positieve betekenis te geven aan de dingen die hij ziet. Laat je stem rustig en geruststellend klinken. Zorg dat de gebruiker niet in gevaarlijke situaties zoals het verkeer terechtkomt. Schakel hulpinstanties in als het onveilig wordt voor de gebruiker of zijn omgeving. Deze mensen zijn je vrienden en kunnen met je meedenken over wat op dat moment nodig is!

Wat moet ik doen als ik klachten ervaar na gebruik?

Sommige klachten na het gebruik van drugs kunnen langer aanhouden en dan kan medische uitleg of zelfs behandeling nodig zijn. Brijder heeft hiervoor een landelijk spreekuur partydrugs opgericht. Als je klachten hebt kun je bellen met het medisch spreekuur partydrugs: 088 – 358 29 40.

Hoe kun je poeders/capsules doseren?

Om een bepaalde dosering goed te kunnen afwegen heb je een goede weegschaal nodig.
Zorg dat je een weegschaal hebt die milligrammen kan wegen, tot 3 cijfers achter de komma (0,001 mg).
Een weegschaal die 0,01 (2 cijfers achter de komma) weegt is voor MDMA misschien nog net nauwkeurig genoeg, maar voor andere stoffen niet.

Waar vind je zo’n weegschaal?

Op de grote online webshops kan je voor rond de 20 euro al weegschalen vinden die 3 cijfers achter de komma kunnen afwegen.
Bij apotheken, smartshops of drogisterijen kan je lege capsules kopen in verschillende maten. Sommigen zijn ook geschikt voor vegetariërs. Met een watervaste stift of een cd marker kan je het middel en dosering op de capsule schrijven.

Hoe is 4-FA gebruik ontstaan?

Alhoewel er al in 1975 wetenschappelijke onderzoeken zijn uitgevoerd met dit middel, is 4-FA ongeveer sinds 2005 verkrijgbaar op de recreatieve drugsmarkt. Op de testservice zien we 4-FA ongeveer sinds 2007. Het werd in eerste instantie vooral als speed of ecstasy verkocht. Maar vanaf 2012 wordt 4-FA steeds vaker aangeboden bij de testservice als 4-FA en wordt het steeds minder als iets anders verkocht. Sinds 2012 worden er bij Unity ook steeds meer vragen gesteld over 4-FA. De populariteit van het middel lijkt dus flink toe te nemen. Dit wordt bevestigd door een onderzoek van het Trimbos-instituut onder frequent uitgaanders (het grote uitgaansonderzoek). Van de ondervraagde frequente uitgaanders gaf 10% aan wel eens 4-FA gebruikt te hebben. Hiermee is 4-FA de meest gebruikte NPS (nieuwe psychoactieve stof).

Ik wil graag 4-FA met andere middelen combineren, is dat een verstandig idee?

Drugs combineren is extra riskant. De effecten zijn onvoorspelbaar. Je loopt meer risico op gezondheidsproblemen. Over de combinatie van 4-FA met andere middelen is nog maar weinig bekend.

Ik ben van plan 4-FA met speed en/of MDMA te combineren, wat kunnen hier de gevolgen van zijn?

4-FA is een stimulerend middel dat klachten op je hart- en bloedvatenstelsel kan geven. Dit risico wordt groter door het te combineren met andere stimulerende middelen zoals speed of mdma. De effecten versterken elkaar en omdat 4-FA vrij lang doorwerkt, vergroot je het risico op vervelende bijwerkingen en risico’s zoals: “strak te staan”: strakke kaken, spierspanning, hartkloppingen, druk op de borst, slaapproblemen, een stevige kater en dip de dagen erna.

Ik ben van plan 4-FA en alcohol te combineren, wat kunnen hier de gevolgen van zijn?

Alcohol vlakt het effect van 4-FA af en vervaagt je grenzen. Daardoor neem je misschien meer 4-FA. Of je denkt dat je meer kunt drinken. Verder heb je meer kans op hoofdpijn en misselijkheid.

Ik ben van plan 4-FA en GHB te combineren, wat kunnen hiervan de gevolgen zijn?

Daarnaast wordt het ook wel eens met GHB gecombineerd om de scherpe kantjes van het stimulerende effect van 4-FA te verminderen. Het risico hiervan is dat je door het stimulerende effect van 4-FA de verdovende werking van GHB niet goed voelt, waardoor de kans op overdoseren van GHB groot wordt.

Welke effecten heeft 4-FA gebruik op je slaap?

4-FA is een upper en heeft een stimulerende werking op het lichaam. Hierdoor kan je soms uren niet slapen na gebruik, dit noemen we ook wel plafonddienst. Hoe ontstaat plafonddienst? En als het je wel lukt om in slaap te komen na uppers, hoe goed slaap je dan? Lees dat in het artikel Tukken of plafonddienst? Hoe rust je uit na uppers?

Hoe zit het met de wetgeving omtrent 4-FA?

In Nederland viel 4-FA tot 25 mei 2017 nog niet onder de Opiumwet. Als je werd gepakt door security of politie was je dus niet wettelijk strafbaar. Per 25 mei 2017 staat 4-FA wél op lijst I van de Opiumwet en is bezit en handel van 4-FA strafbaar.

Artikel van NRC over opkomst 4-FA (12 augustus 2016).

Zijn 4-FMA en 4-FMP/4-FA nou eigenlijk dezelfde stof?

Nee, dit zijn verschillende stoffen. 4-FA (ook wel 4-FMP genoemd) is de afkorting van 4-fluoramfetamine. 4-FMA is de afkorting van 4-fluormethamfetamine! Het zijn dus chemisch verschillende stoffen die ook een ander effect op je hebben. De moleculen verschillen niet heel erg van elkaar, daarom lijken de effecten wel op elkaar. Op de zwarte markt wordt 4-FMA ook wel eens als 4-FA verkocht. Om zeker te weten wat er in je poeder zit, laat deze dan ook testen bij de testservice!

Is er een groter risico bij het gebruik van 4-FMA dan bij 4-FA?

Er is nog weinig bekend over of 4-FMA extra risico’s met zich meebrengt zoals 4-FA dit doet. Juist hierom kan gesteld worden dat er een groter risico is. Laat je drugs testen om te checken of het daadwerkelijk 4-FMA is. 4-FMA is ook een stuk potenter dan 4-FA. Dit wil zeggen dat je minder nodig hebt om een effect te krijgen. Houdt hier rekening mee met je dosis. Het gebruik van een weegschaal wordt aangeraden.

 


Meer lezen

 • Nog geen extra artikelen beschikbaar.