Door slaapgebrek kan je minder goed met emoties en gevoelens omgaan, waardoor je sneller en heftiger vervelende gevoelens zoals woede of verdriet voelt.

Slaapdeprivatie heeft ook invloed op hoe wij emoties waarnemen en ervaren. Onderzoek laat zien dat slaapgebrek ervoor zorgt dat we heftiger reageren op negatieve en bedreigende stimuli, maar niet op positieve of neutrale stimuli. Humor wordt ook negatiever geëvalueerd na slaapgebrek en de expressie in onze stem verzwakt.