4-FA vanaf 1 april 2017 op lijst I Opiumwet

Naar aanleiding van een risicoschatting over 4-FA door het CAM (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring, van het RIVM) wordt 4-FA vanaf 1 april 2017 op lijst I van het Opiumwet gezet en dus illegaal, zo werd vandaag bekend gemaakt.

Zoals wij eerder hadden bericht heeft het CAM naar aanleiding van een aantal incidenten met 4-FA deze zomer een risicoschatting van de drug gemaakt. Deze beoordeling is vandaag naar buiten gebracht. De conclusie van het rapport is dat 4-FA een “substantieel risico” vormt voor de gezondheid van de gebruiker.

Naar aanleiding van de resultaten uit het rapport heeft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens minister Ard van der Steur (Veiligheid & Justitie), besloten om 4-FA op lijst I van de Opiumlijst te zetten. Bezit en handel worden dus strafbaar. Daarnaast is het ministerie van plan om “extra inspanningen te plegen om gebruikers te informeren over de risico’s van gebruik en het gebruik en de risico’s van 4-FA blijven monitoren” (Lees hier de hele brief van staatssecretaris Martin van Rijn aan de Tweede Kamer).

Het CAM schat de risico’s in op 4 punten:

  1. Het risico voor de individuele gezondheid
  2. Het risico voor de volksgezondheid
  3. Het risico voor de openbare orde en veiligheid
  4. Het risico op criminaliteit

Het risico voor de individuele gezondheid

Het risico voor de individuele gezondheid is volgens de commissie gering tot matig. Het risico op lichamelijke of geestelijke afhankelijkheid lijkt vooralsnog laag bij 4-FA. Het risico op acute klachten en incidenten lijkt daarentegen groot te zijn. Gebruikers en EHBO-diensten rapporteren klachten als ernstige hoofdpijn, schadelijke invloed op hart en bloedvaten en hersenbloedingen. Deze klachten zijn ontstaan bij verschillende doseringen, zowel laag als hoog. Hierdoor is erg moeilijk in te schatten in hoeverre de klachten van iemand, die zich meldt bij de EHBO na gebruik van 4-FA, erger worden. Over de lange termijn risico’s is nog niets bekend, gezien het middel nog maar kort wordt gebruikt.

Het risico voor de volksgezondheid

Het risico voor de volksgezondheid is volgens de commissie matig tot groot. 4-FA wordt door een kleine groep mensen gebruikt, maar deze groep is de laatste jaren wel groter geworden. De groep die het gebruikt, kan er makkelijk aan komen, o.a. omdat het legaal is. Ook is het aantal (ernstige) incidenten gestegen.
Omdat het nog een nieuw middel is, is er weinig informatie over bekend voor de gebruikers.

Het risico voor de openbare orde en veiligheid

Op dit punt worden de risico’s door de commissie als gering geschat. Het gebruik van 4-FA leidt niet tot agressie. Wel beïnvloedt 4-FA waarschijnlijk de rijvaardigheid.

Het risico op criminele betrokkenheid

Hier worden de risico’s als gering tot matig beschouwd. De handel van 4-FA is legaal en 4-FA is te krijgen via de dealer of via internet. Er zijn ook  criminele organisaties die betrokken zijn bij de handel en productie van amfetamine die 4-FA verhandelen en produceren. Het zou kunnen dat zij hier een grotere rol in gaan spelen zodra 4-FA illegaal is.

 

Bronnen:

De brief van de staatssecretaris

Risicobeoordeling 4-fluoramfetamine (4-FA), RIVM (2016)

Check ook:

Bericht UNITY

Bericht Unity over 4-FA op 9 september

Unity info over 4-FA