Tool om toeristen voor te lichten

Onlangs is onze online voorlichtingstool ‘Partying in Amsterdam’ gelanceerd!

De tool ‘Partying in Amsterdam’

Door een gebrek aan Engelstalige voorlichting en onbekendheid met betrouwbare bronnen was het voor internationale bezoekers lastig om de juiste info te vinden. Om een bijdrage leveren aan het beperken van de gezondheidsrisico’s onder toeristen die komen feesten is Unity gestart met een nieuwe tool, speciaal gericht op deze ‘feesttoeristen’. Bezoekers worden eerst gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. Op basis van de antwoorden krijgen ze enkel de voor hen relevante voorlichting en informatie te zien.
We verzamelen GEEN persoonsgegevens of informatie over specifieke feesten en/of namen van locaties.

Unity.nl/tourist

Onderzoek

Aan de tool is, i.s.m. Greater Good, een onderzoek gekoppeld. Bezoekers worden gevraagd of ze een aantal extra vragen zouden willen beantwoorden. We onderzoeken welke factoren invloed hebben op

  • het wel of niet zoeken van hulp in het geval van onwelwording en/of
  • het laten testen van drugs.

Deel de tool

Wil jij helpen om onze voorlichtingsboodschappen ook onder deze doelgroep te verspreiden? Je kunt de link vermelden op een website of in een mailing:

UNITY: Partying in Amsterdam tool
CELEBRATE SAFE: Pace yourself & Celebrate Safe campaign

Delen via social media kan ook:
Twitter: https://twitter.com/Unityinfo
Facebook: https://www.facebook.com/unity.nl
Instagram: https://www.instagram.com/unityinfo/

Pilot fase: Andere talen en landelijke tool volgen

Op basis van de verzamelde informatie maar ook feedback die we tussentijds ontvangen zullen we de tool en de voorlichting doorlopend door ontwikkelen en verbeteren.
Na deze pilotfase zullen we de tool en voorlichting vertalen in andere talen. In de toekomst zullen we de tool geschikt maken voor ‘feesttoeristen’ die in NL komen feesten en niet specifiek alleen in Amsterdam.

Deze eerste versie is door Jellinek Preventie in samenwerking met Greater Good en GGD Amsterdam ontwikkeld.