Ketamine en blaasproblemen

Ketamine is de afgelopen jaren populairder geworden als recreatieve drug. Dit zien wij ook terug in de cijfers van ons jaarverslag. Bij gematigd gebruik kun je een lichte, dromerige roes ervaren. Bij hogere doseringen kan je trip best heftig zijn, waarbij het bijvoorbeeld lastiger wordt om normaal te bewegen. Keta gebruiken is als balanceren op een dunne lijn: ietsje teveel en je ligt eraf;) 

Onze peercoach Pieter viel in zijn gesprekken met festivalbezoekers op, dat sommige gebruikers het idee hebben dat ketamine een onschuldige drug is met weinig langetermijneffecten. Tegelijkertijd wist hij ook dat ketaminegebruik kan zorgen voor blaasproblemen. Hoe zit dat? Pieter dook de literatuur in om antwoord te vinden op deze vraag!

Hoe zit de blaas in elkaar?

In dit artikel besteden we aandacht aan blaasproblemen die te maken hebben met ketaminegebruik. We hebben het dan over blaasontsteking en klachten in het gebied rondom de blaas. Er wordt een scheiding gemaakt tussen de hogere urinewegen (nieren en urineleiders) en de lagere urineleiders (de blaas en plasbuis). Om het simpel te houden hebben we het hier over blaasproblemen, maar dat kan dus ook betekenen dat je last hebt van andere delen van deze urinewegen.

Een infectie in dit gebied wordt meestal veroorzaakt door een bacterie. Die kan via je plasbuis in je blaas terechtkomen en daar een blaasontsteking veroorzaken. De meeste mensen hebben dit wel eens ervaren. Als een infectie via je urineleiders omhoog gaat en bij de nieren terecht komt wordt het vervelender. Hoe dit in het lichaam werkt, wordt verderop uitgelegd.

Ketamine en blaasproblemen. Hoe veel komt dat voor?

De Global Drug Survey (GDS) is de grootse jaarlijkse online vragenlijst die thema’s rondom drugs en drugsgebruik verkent. In 2012 besteedde de GDS aandacht aan ketamine en blaasproblemen. Deelnemers, die de laatste 12 maanden ketamine hadden gebruikt (1285 in totaal) kregen een specifieke vragenlijst over blaasproblemen. Ruim een kwart van deze groep gaf aan klachten te hebben in de lagere urinewegen.

In plaatje 1 staan de specifieke klachten waar gebruikers last van hadden. Bij hogere doseringen ketamine kwamen alle klachten meer voor. Als mensen vaker gebruikten, betekende dat ook dat ze vaker last hadden van pijn in de onderbuik, vaker naar de WC moeten, pijn bij het plassen (maar niet met bloeddruppels) of ongewild urineverlies. 

De helft van de gebruikers gaf aan dat de klachten minder werden als ze stopten met het gebruik van ketamine. Er lijkt er dus een relatie te zijn tussen ketamine en deze klachten. 

Plaatje 1

Een ander onderzoek werd gedaan in Hongkong. Van de deelnemers die helemaal geen drugs gebruiken gaf 18,5% aan blaasproblemen te hebben. Bij de deelnemers die wel drugs gebruikten, maar geen ketamine, was dat bijna de helft. En bij de ketaminegebruikers ruim 60%(2)! 

Blaasproblemen komen dus weleens voor. Maar het gebruik van drugs lijkt het risico zeker te vergroten, en ketamine in het bijzonder.

Hoe vaker en meer er gebruikt wordt, hoe groter het risico op klachten en complicaties.

Hoe werkt dat in het lichaam?

Het is niet helemaal duidelijk hoe het kan dat een blaasontsteking soms te maken heeft met ketaminegebruik. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Bepaalde stoffen, die vrijkomen bij de afbraak van ketamine, lijken schadelijk te zijn voor het lichaam. Deze stoffen verlaten je lichaam via de urinewegen, en kunnen zo die wegen aantasten.
  • De beschermende laag van het urinewegsysteem aangetast wordt. Daardoor is het systeem minder weerbaar tegen bacteriën en schadelijke stoffen.
  • Ook zijn er veranderingen in de zenuwen die zorgen voor een juiste spierspanning rondom de blaas.
  • Uiteindelijk kan dit alles leiden tot het ontstaan van zweren, ontstekingen, littekenweefsels en overmatige spieractiviteit van de blaas. Dit zorgt ervoor dat je vaker moet plassen en dat de blaas minder urine op kan slaan, met als gevolg dat je blaas als het ware overstroomt. De urine stroomt dan terug naar de nieren. Deze terugstroom kan er voor zorgen dat de nieren opzwellen en beschadigen. In het ergste geval stoppen de nieren hierdoor helemaal met werken, met alle gevolgen van dien (5).

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingen getest voor ketaminegebruikers met blaasproblemen.
Tot nu toe is er maar één echt effectieve behandeling: stoppen met het gebruiken van ketamine. Daarnaast kan een patiënt medicijnen krijgen tegen de pijn. Medicijnen die invloed hebben op de spieren rondom je blaas worden soms ook ingezet. 

Bij een hele kleine groep patiënten met ernstige klachten in de nieren en blaas is de schade onomkeerbaar. Dan is een operatie de enige behandeloptie (7). Het gaat hier meestal om mensen die voor een langere tijd regelmatig hoge doseringen ketamine gebruiken (3,4).

Wanneer kunnen klachten te maken hebben met ketamine?

Als je ketamine gebruikt kan het zijn dat je last krijgt van de symptomen die in het eerste plaatje worden genoemd. Denk aan pijn in de onderbuik, vaker naar de WC moeten, pijn bij het plassen, etc. Bij mannen kan het zijn dat er ook een erectiestoornis optreedt.

Het kan zijn dat het om een gewone blaasontsteking gaat, dan zouden de klachten moeten afnemen na een antibioticakuur. 

Nemen de klachten niet af? Dan kan het zijn dat de blaasontsteking gerelateerd is aan je ketaminegebruik of drugsgebruik in het algemeen. Wees altijd eerlijk tegen de huisarts over je gebruik. 

Het kan zijn dat de klachten ontstaan als je voor het eerst ketamine gebruikt, maar het kan ook zijn dat het pas na jaren van gebruik opvalt. Als de klachten toenemen wanneer je vaker gebruikt, of minder worden als je stopt met gebruiken, dan is de kans groot dat het één met het ander te maken heeft (8). 

Conclusie

Klachten in en rondom de blaas komen vaker voor bij mensen die drugs gebruiken. Ketamine vergroot dit risico nog eens. De blaasontsteking die hierdoor wordt veroorzaakt, kan leiden tot langdurige klachten. Bij mensen die gedurende een langere tijd regelmatig (hoge doseringen) gebruiken is dit risico het grootst.  

Omdat er in veel studies onderzoek wordt gedaan naar patiënten die erg hoge doseringen gebruiken, is het moeilijk om een uitspraak te doen over het risico op blaasproblematiek bij de gemiddelde recreatieve gebruiker die wij op feestjes spreken.

Als we er even vanuit gaan dat de deelnemers van de Global Drug Survey overeenkomen met de gemiddelde bezoeker aan de Unity-stand, zal een kwart van de ketaminegebruikers die wij spreken klachten ontwikkelen. De kans dat dit uiteindelijk tot complicaties zal leiden, is in de meeste gevallen waarschijnlijk heel klein, maar wat dit risico precies is weten we niet. 

Unitytip: Neem geen ketamine als je last hebt van een blaasontsteking. En als je een gevoelige blaas hebt en merkt dat je klachten krijgt na ketamine gebruik, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

Heb je klachten van ketaminegebruik, neem dan contact op met je huisarts en wees open over je gebruik. Als je minder wilt gaan gebruiken kan het zijn dat je ontdekt dat dit best lastig is. In dat geval kun je ook anoniem bellen met een instelling voor verslaving bij jou in de buurt.

Help ons en vul deze vragenlijst in! Goede voorlichting is gebaseerd op ervaringen in plaats van geruchten of signalen. Alle ervaringen tellen mee. Door mee te werken aan dit onderzoek help jij ons onze content te verbeteren!

Think for yourself, care about others <3 Unity Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter en houd je kennis over alcohol en andere drugs op peil!

 

Bronnen:
1. Winstock et al. The prevalence and natural history of urinary symptoms among recreational ketamine users
2. Tam et al. Population-based survey of the prevalence of lower urinary tract symptoms in adolescents with and without psychotropic substance abuse.
3. Mak et al.  Lower Urinary Tract Changes in Young Adults Using Ketamine
4. Yee et al. The Risk of Upper Urinary Tract Involvement in Patients With Ketamine-Associated Uropathy
5. Chen et al. Risk Factors of Lower Urinary Tract Syndrome among Ketamine Users
6. Jhang et al. Elevated  serumimmunoglobulin E may be associated to the development of ketamine cystitis
7.  Jhang et al. Possible pathophysiology of ketamine-related cystitis and associated treatment strategies
8. Middela et al. Ketamine-induced vesicopathy: a literature review