Jaarverslag Unity 2018

Als je weleens bij onze stand langs bent geweest is de kans groot dat je de achterkant van de quiz hebt ingevuld! Dank je wel, want hiermee geef je ons informatie over jouw gebruik, en kunnen wij onze voorlichting verbeteren. Vorig jaar zijn 6087 quizzen ingevuld en hierbij presenteren we jullie de resultaten!

Op 195 feesten hebben we vorig jaar 15.444 mensen face-to-face gesproken. Twee derde van ons publiek is man; dat is al jaren hetzelfde en komt overeen met de man/vrouw verhouding op de meeste feesten. De meeste mensen aan de stand zijn 24 jaar oud.

Unity staat elk jaar op een aantal vaste en op een aantal nieuwe of ander type evenementen. Dit heeft mogelijk invloed op de cijfers over gebruik onder de bezoekers van de Unity-stand en bemoeilijkt het vaststellen van trends. Het laatste maand gebruik van de meeste middelen blijft door de jaren heen stabiel. Daarnaast vallen er een aantal dingen op:

Alcohol en tabak

Het laatste maand gebruik van de legale middelen, alcohol en tabak, is de afgelopen jaren gedaald.

Ketamine

Een duidelijke stijging in het laatste maand gebruik vinden we bij ketamine. Dit komt vooral in de groep 19 tot en met 27 jaar voor.

XTC

XTC/MDMA blijft, na cannabis, het meest populaire illegale middel bij de Unitystandbezoeker. Van de 1340 geregistreerde losse vragen die bezoekers aan de Unity peer educators stelden, ging verreweg het grootste deel (36%) over dit middel. Sinds de piek in 2014 (54%) daalt het laatste maand gebruik en in 2018 komt het uit op 42%.

NPS

Van de Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) wordt 4-FA als enige middel apart uitgevraagd. Sinds de eerste meting in 2015 (24%), waarna het laatste maand steeg tot de piek in 2016 met 26% daalde dit snel in 2017 naar 13% en daalde het verder naar 9% in 2018. Ondanks dat het laatste maand gebruik daarmee een stuk lager uitkomt dan dat van de meeste andere middelen ging 7% van de losse vragen specifiek over 4-FA. Wat aantoont dat het nog wel leeft onder de bezoekers.
De meest gebruikte andere middelen zijn 2C-B, 3-MMC en 4-MMC. Op basis van de door Unity verzamelde data zien we in 2018 geen signalen ten aanzien van het sterk opkomen van nieuwe middelen.

Onder niet-Nederlandse bezoekers van de Unitystand is het deel wat drinkt, rookt en/of blowt wat groter dan onder de Nederlandse bezoekers. LSD gebruik in de laatste maand komt onder deze groep vaker voor. Het percentage dat aangeeft in de laatste maand 4-FA, GHB, lachgas, ketamine en speed te hebben gebruik is juist een stuk lager.

Super bedankt voor het invullen allemaal!

Hier lees je het hele jaarverslag en heb je er vragen over; stuur ons dan gerust een berichtje!