Wat als je VOG-aanvraag wordt geweigerd?

Als je een VOGaanvraag doet en deze wordt geweigerd, krijg je een brief op je huisadres toegestuurd waarin wordt vermeld dat je geen VOG krijgt. In deze brief worden de zaken op je strafblad genoemd die ertoe hebben geleid dat Justis je geen VOG gaat verlenen. Dingen die wel op je strafblad staan, maar niet belangrijk waren voor de weigering van je VOGaanvraag staan niet vermeld in deze brief. Alleen jij krijgt dus te zien waarom jouw VOG-aanvraag is geweigerd. Jouw nieuwe werkgever krijgt dus nooit te zien wat er op jouw strafblad staat.
 
Is deze VOG erg belangrijk voor jou? Dan kun je Justis aanschrijven en jouw persoonlijke situatie uitleggen. Als je kunt laten zien dat je bezig bent met jouw toekomst zullen ze jouw dossier nogmaals overwegen. Een VOG is dus echt maatwerk.