Voor welke toepassingen wordt lachgas gebruikt?

  1. Medisch als pijnstiller. Het lachgas dat in de medische wereld wordt gebruikt wordt altijd gemengd met zuurstof. 
  2. Als brandstof in raceauto’s.
  3. Als drijfgas in de voedingsindustrie voor o.a. slagroom. 
  4. Als drug wordt lachgas in ballonnen aangeboden en vervolgens ingeademd. Als het zo gebruikt wordt heeft lachgas psychedelische en dissociatieve effecten. Het verschil tussen lachgas uit deze patronen/cilinder en dat wat bijvoorbeeld in ziekenhuizen wordt gebruikt is dat hier geen zuurstof aan toegevoegd is. Ook zijn de eisen die aan medisch lachgas gesteld worden hoger.