Verminderd concentratievermogen

Minder goed kunnen concentreren / aandachtsstoonissen