Overgevoeligheid

Toename gevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, wat soms erg vervelend kan zijn.