Ketamine en slaapgebrek

De NMDA-receptor speelt een belangrijke rol bij het opslaan van herinneringen. Aangezien ketamine hierop inwerkt beïnvloedt ketamine dus ook het geheugen, net als slaapgebrek dat doet. Mogelijk zorgt de combinatie van ketamine en slaapgebrek ook voor een verhoogd risico op paranoïde gedachten en (angstige) hallucinaties en lijkt het aannemelijk dat het risico op verwondingen door vallen of struikelen toeneemt.

Aangezien ketamine als uitgaansdrug nog vrij nieuw is, is er in deze context nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Er is dus ook geen wetenschappelijk bewijs dat ketamine en slaapgebrek elkaar beïnvloeden.

Lees verder over ketamine en slaapgebrek.