Boetes en straffen voor drugs in het verkeer

Nadat je bent aangehouden voor drugs in het verkeer kan het Openbaar Ministerie (OM) bij een uitslag van het bloedonderzoek boven de wettelijk vastgestelde limiet overgaan tot het opleggen van een boete of zelfs een gevangenisstraf eisen.

Voor rijden onder invloed kan een hoge geldboete worden opgelegd of een gevangenisstraf van 1 jaar. Als bijkomende straf kan de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. De maximale duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid bedraagt 5 jaar. Dit kan bij herhaling oplopen tot maximaal 10 jaar. Hierna zal opnieuw rijexamen gedaan moeten worden.

Daarnaast kan de politie je bij het CBR aanmelden voor een bestuurlijke maatregel. Dit is meestal een onderzoek naar jouw rijgeschiktheid en naar jouw eventuele afhankelijkheid van het gebruik van drugs.