Atropine

Wat is atropine

Atropine kan gebruikt worden om waarnemingsveranderingen of tripeffecten te krijgen. Vanwege de vele en onaangename bijwerkingen komt gebruik om die reden slechts zelden voor. Atropine blokkeert de werking van de stof acetylcholine (een boodschapperstof tussen hersencellen) in het hele lichaam. Daardoor neemt de speeksel- en zweetproductie af en wordt de beweeglijkheid van maag-darmkanaal minder. De pupillen verwijden zich waardoor men geen diepte meer kan zien. Verder neemt bloeddruk en hartslag toe. Ook zie je onrust, agressief gedrag, paniek en verwardheid. Tenslotte kunnen afhankelijk van de dosis waarnemingsveranderingen en echte hallucinaties ontstaan.

Atropine begint meestal na 15-30 minuten te werken. Het heeft een halfwaarde tijd van 2 tot 4 uur. Dat wil zeggen dat na die periode de helft van de stof uit het bloed verdwenen is.


Effecten

Oogartsen gebruiken atropine om diagnostische redenen. Doordat atropine de pupillen verwijdt kan een oogarts het netvlies beter bekijken.

Men geeft het ook wel als medicatie vooraf, bij een narcose. Het doel is dan om de speekselproductie van de patiënt te verminderen. Ook kan het gebruikt worden bij een zeer lage hartslag in de acute fase van een hartinfarct. Tenslotte is er een toepassing als antigif bij bepaalde vergiftigingen bijvoorbeeld bij insecticiden en oorlogsgassen (bron: farmacotherapeutisch kompas).

In vroegere tijden werden atropine bevattende planten (zoals Atropa belladonna) al gebruikt vanwege hun geneeskrachtige uitwerking, later ook als vergif en zelfs als sacrament bij bepaalde occulte rituelen. Het wordt binnen de geneeskunde nog toegepast als tegengif bij sommige vergiftigingen (zenuwgas) en als premedicatie bij operaties.


Dosering en gebruikswijze

Atropine wordt niet bewust als drug gebruikt omdat het geen gewenste effecten heeft. Er is dus ook geen dosering aan te geven.


Werkingsduur

Onbekend.


Risico’s

Mensen met hart- en vaatziekten en/of maagdarmziekten wordt afgeraden atropine (en andere producten van datura en andere atropinehoudende planten) te gebruiken. In zeldzame gevallen is sprake van een dodelijke afloop als gevolg van ademhalingsstoornissen of hartritmestoornissen.

Atropine in combinatie met cocaïne

In 2007 zijn in Nederland voor het eerst, maar ook in de rest van Europa, cocaïnemonsters gevonden die atropine bevatten. Sinds die tijd is het een tijd lang niet meer gesignaleerd. In januari 2018 werd het weer in Noord-Brabant en regio Rotterdam aangetroffen. Dit maal in cocaïne- en ketaminemonsters.
Met cocaïne wordt atropine nog gevaarlijker. Bloeddruk en hartslag wordt dan nog meer opgejaagd (bron: pharmacology volume 248, issue 1 pp 57-61). Ook kunnen beide stoffen de lichaamstemperatuur verhogen.

Symptomen van overdosis

Bij zeer geringe dosissen worden al onaangename effecten ervaren.

Bij kinderen is 1.6 milligram fataal gebleken. Oraal ( via de mond ingenomen) kunnen bij 5 milligram al ernstige bijwerkingen optreden en bij 10 mg al coma (bron: mededeling apotheker Jellinek)

Bij het het eten van planten of bessen die belladonna-alkaloïden bevatten zie je de volgende effecten optreden:

Meer dan 0,5 milligram belladonna alkaloïde:

 • droge mond
 • verminderde zweetproductie

Meer dan 1 milligram:

 • wijde pupillen
 • dorst
 • versnelling van de hartslag

Meer dan 5 milligram:

 • onrust
 • hoofdpijn
 • droge/warme huid
 • moeilijk kunnen plassen
 • snelle/zwakke pols
 • opwinding, hallucinaties, koorts

Meer dan 10 milligram:

 • coma
 • ernstige ademhalings- en hartritme stoornissen (bron: RIVM)

Het handboek van acute vergiftigingen noemt de volgende symptomen: verwijding van pupil, droge slijmvliezen en huid, koorts, snelle hartwerking, hoofdpijn, verwardheid, opwinding en hallucinaties. Bij ernstige vergiftigingen kunnen coma, ademhalingsproblemen, toevallen, hoge bloeddruk en later ook lage bloeddruk optreden.

Bron: Behandeling van acute vergiftigingen, praktische richtlijnen

Verkeer

Door de pupilverwijding zie je geen diepte meer, waardoor het gebruik van atropine gevaarlijk is in het verkeer.

De wet

Sinds 9 juli 1997 staat atropine op lijst I van de Opiumwet: “harddrug met een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid. Produceren, verhandelen en bezitten van harddrugs is strafbaar. Het bezit van kleine hoeveelheden wordt in de praktijk niet met voorrang opgespoord en vervolgd.”

Verslaving

Niet aan de orde omdat atropine niet bewust als drug gebruikt wordt.


Combinatiegebruik

Het combineren van verschillende soorten drugs kan riskant en onvoorspelbaar zijn. Als je medicijnen combineert, kan je een hoger risico op gezondheidsproblemen hebben. In de volgende paragrafen lees je over de effecten en risico’s van een aantal veel voorkomende combinaties en ook enkele die extra gevaarlijk kunnen zijn. Zie ook het thema drugs combineren.

 


Unity tips

Alle tripmiddelen zijn riskant vanwege de kans op het versterken van psychische problemen. Helemaal bij atropine zijn er vooral veel vervelende bijwerkingen en weinig gewenste effecten. Niet medisch gebruik van atropine raden we dan ook echt te zeerste af. Als je dan toch wilt gebruiken kun je de risico’s beperken door:

 • Met mate te gebruiken
 • Eerst een kleine dosis te nemen.
 • Zorg dat je de dosering goed af kan wegen door een weegschaal te gebruiken die tot 0,001 gram of 1 mg nauwkeurig kan meten. Eigenlijk zijn zelfs de meeste van deze weegschalen niet nauwkeurig genoeg.
 • Je goed voor te bereiden; gebruik in een vertrouwde omgeving bij vertrouwde mensen
 • Ervoor te zorgen dat er iemand in de buurt is die niet onder invloed verkeert
 • Tripmiddelen niet te combineren met andere drugs, medicijnen of alcohol
 • Niet deel te nemen aan het verkeer als je tript of nog loom en ongeconcentreerd bent.
 • Je drugs te laten testen.
 • Alleen te gebruiken wanneer je een goede lichamelijke en geestelijke conditie hebt.
 • Al heeft atropine tripachtige effecten, het is een tripmiddel waar maar weinig positieve tripreports van zijn. Als je graag wilt experimenteren met tripmiddelen raden we het gebruik van atropine zeer af. Het is echt verstandiger om op zoek te gaan naar een ander, minder gevaarlijk middel.

FAQ

Wat moet ik doen als ik klachten ervaar na gebruik?

Sommige klachten na het gebruik van drugs kunnen langer aanhouden en dan kan medische uitleg of zelfs behandeling nodig zijn. Brijder heeft hiervoor een landelijk spreekuur partydrugs opgericht. Als je klachten hebt kun je bellen met het medisch spreekuur partydrugs: 088 – 358 29 40.

 


Meer lezen

 • Nog geen extra artikelen beschikbaar.