De kracht van de Nederlandse dance community

“Iedereen die naar Amsterdam Dance Event komt zal de boodschap van Celebrate Safe meekrijgen”. Dat is wat Richard Zijlma (directeur ADE) zei toen we een half jaar geleden met hem koffie dronken en bespraken wat we allemaal zouden kunnen doen als het gaat om de voorlichting van bezoekers.

In een tijd waarin we net begonnen waren aan het werven van clubs en organisatoren, die samen met ons aan de missie van Celebrate Safe willen werken, was de aansluiting van ADE een hele belangrijke stap.

ADE trekt 365.000 bezoekers uit binnen- en buitenland naar Amsterdam om meer dan 300 feesten op 80 verschillende locaties te bezoeken. Werk aan de winkel dus. Vol enthousiasme begonnen we gezamenlijk aan ons ‘plan de campagne’.

De achterliggende gedachte van de Celebrate Safe campagne die opgezet is vanuit de dance industrie zelf, namelijk om samen te werken met organisaties en mensen die werken en feesten in het veld (‘met de voeten in de modder’), bleek de juiste formule te zijn op het juiste moment.

Celebrate Safe

Binnen de Celebrate Safe campagne bundelen we de krachten van iedereen die  het nachtleven een warm hart toedraagt, neemt ieder zijn verantwoordelijkheid en werken we aan een netwerk waarin afstemming en samenwerking voorop staan. Door op een positieve en effectieve manier te communiceren willen we het bewustzijn van bezoekers en professionals in het uitgaansleven vergroten over de aan uitgaan gerelateerde risico’s en hoe deze te beperken. Het vergroten van solidariteit, respect voor elkaar en voor de omgeving horen daar ook bij.

Kracht van de community aanpak

Wij geloven sterk in de kracht van projecten die voortkomen vanuit de community. De bezoekers zelf, clubs, organisatoren, voorlichtingsorganisaties zoals Unity en beveiligings- en EHBO organisaties zijn stuk voor stuk belangrijke onderdelen van deze community. Door echt samen te werken, gebruik te maken van ieders netwerk, elkaar serieus te nemen en bereid te zijn om ieders expertise te respecteren kunnen we de voorlichting naar een hoger niveau tillen.

Natuurlijk denken we tijdens het feesten niet voortdurend aan onze veiligheid of gezondheid en hebben we het liever over andere dingen. Maar niemand wil ziek of doof worden, iedereen kwijt raken of op de EHBO belanden. En om dat te voorkomen dragen we dus ook zelf, als bezoekers, een grote verantwoordelijkheid, ten opzichte van onszelf, onze vrienden, mede uitgaanders en de scene waar we onderdeel van uitmaken.

Bereik van de clubs en organisaties

Het idee dat we ieders gedrag kunnen beïnvloeden of controleren is een illusie en eigenlijk zelfs een beetje een enge gedachte.  Maar we kunnen er op zijn minst voor zorgen dat we  de keuzes die we maken baseren op objectieve en juiste informatie, onder andere als het gaat om de risico’s van dat gedrag.

Door de samenwerking met en inzet van clubs en organisaties kunnen we een enorme groep mensen met deze informatie bereiken. Zij weten hoe ze met hun eigen, specifieke, doelgroep moeten communiceren. Zonder op de stoel van voorlichter te gaan zitten en zonder wijzend vingertje kunnen zij de voorlichting een podium bieden waar we tot nu alleen maar van hebben durven dromen. Het afgelopen ADE is daar een goed voorbeeld van.

Bereik Amsterdam Dance Event

Via de communicatiekanalen van ADE en al haar partners die iets organiseerden tijdens dit festival, hebben meer dan 650.000 mensen de voorlichtingsvideo van Unity bekeken. Niet alleen ADE (401.900 fans) maar ook de organisatoren van feesten zoals Awakenings (586.053 fans) en Amsterdam Music Festival (219. 652 fans) deelden de video en andere actuele berichten met hun bezoekers (Unity heeft zelf 3.566 fans, om even het verschil aan te geven). Bijna 10.000 mensen hebben iedere dag een pushbericht ontvangen via de ADE festival app, 65 vrijwilligers van Unity (waaronder 20 collega’s van buitenlandse projecten) hebben op 11 grote feesten face-to-face voorlichting gegeven en er zijn 20.000 informatie-boekjes van Unity verspreid. De extra testservice van de Jellinek is via de Celebrate Safe-kanalen onder de aandacht gebracht, 183 mensen hebben de service bezocht, in alle aangesloten clubs hingen posters met belangrijke informatie en 70 bedrijfsleiders en clubmanagers kwamen ter voorbereiding naar de personeelsbriefing van de Jellinek.

Tijdens de conferentie zelf kregen we de mogelijkheid, in samenwerking met ID&T en de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM), onze visie en ervaringen te delen met een internationale groep professionals uit de industrie.

En al dit werk is niet onopgemerkt gebleven, lovende reacties uit binnen- en buitenland op deze aanpak bevestigen ons idee dat we de juiste weg zijn ingeslagen.

Helaas is het onmogelijk om alle risico’s weg te nemen en hebben al deze inspanningen niet kunnen voorkomen dat er een sterfgeval te betreuren is. Wij blijven ons gezamenlijk inzetten op dat waar we wel invloed op hebben om zo zoveel mogelijk incidenten te voorkomen.

Anno 2015: actief verantwoordelijkheid nemen

In een korte tijd is er een hoop veranderd. Waar we met Unity een aantal jaren geleden nog heel hard ons best moesten doen om clubs en organisatoren te overtuigen om voorlichting binnen te laten omdat ze bang waren om bekend te staan als ‘drugsfeest’, willen de partners van Celebrate Safe niet alleen samenwerken, ze willen aan de hele wereld laten zien dat zij zelf actief hun verantwoordelijkheid nemen in het informeren van hun bezoekers.

Het gaat over veel meer dan alleen alcohol of andere drugs. Het gaat over het creëren van een uitgaansleven waarbinnen we onszelf kunnen laten gaan, plezier kunnen maken, gelijkgestemden ontmoeten, kunnen werken en van muziek kunnen genieten.

Precies daarin kunnen we elkaar vinden. We willen allemaal dat het vooral daar over gaat en kan gaan, maar ook dat iedereen gezond en veilig blijft terwijl we de beste tijd van ons leven hebben.

Unieke publiek-private samenwerking

We doen het zelf en met z’n allen, met ondersteuning vanuit de lokale en nationale overheid en versterkt door de medewerking van wetenschappers en preventie organisaties.

Celebrate Safe wordt omarmd en gesteund door onder andere de gemeente Amsterdam en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zonder dat het een overheidscampagne is. Hiermee geven zij het belangrijke signaal dat ook zij vertrouwen hebben in de mogelijkheden en deskundigheid van de betrokken organisaties en de scene zelf.

Via deze unieke publiek-private samenwerking is de toon gezet en werken we aan een structuur die een verbeterde toegang geeft tot de doelgroep voor preventie, en de permanente integratie van alle relevante thema’s voor een veiliger uitgaansleven. Wij bedanken dan ook iedereen die ons ondersteunt, mee denkt, mee werkt, gevraagd en ongevraagd adviseert en roepen bij deze alle anderen op hetzelfde te doen.

Namens al mijn toegewijde collega’s en alle vrijwilligers bij Celebrate Safe, Unity en Jellinek,

Think for yourself, care about others

Judith Noijen

Preventiewerker Jellinek, projectleider Unity & coördinator Celebrate Safe.

Wil je meer informatie of je aansluiten bij Celebrate Safe? Mail ons: info@celebratesafe.nl

Wil je als bezoeker een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van deze campagne? Meld je aan bij ons Party Panel