VICE: Interview met arts over veilig(er) drugsgebruik

VICE Australië vroeg aan een arts die op de spoedeisende hulp werkt of ‘veilig gebruik van drugs’ nou eigenlijk bestaat.

‘As a doctor, of course, our first premise is: if you want to be 100 percent safe, the only way to do that is not to consume drugs. That’s just a matter of fact. But the difference between us and our political friends is that we acknowledge that’s not very palatable for many people. So we have something beyond just saying “no,” we have Plan B. And Plan B is: If you insist on doing this, we can give you some hints about how you can be safer. Not safe but safer’

(Vertaald naar het Nederlands):
‘Als arts is. natuurlijk, ons eerste uitgangspunt: als je 100 procent veilig wilt zijn, dan is de enige manier om dat te doen; geen drugs te gebruiken.  Dat is gewoon een feit. Maar het verschil tussen ons en onze politieke vrienden is dat we erkennen dat is niet erg reeel is voor veel mensen. Dus hebben we iets meer dan alleen maar te zeggen “nee”, we hebben een Plan B. En Plan B is: Als je dit echt wilt en gaat doen, dan kunnen we u een aantal tips geven over hoe je dit veiliger kunt doen.  Niet veilig, maar veiliger ‘

Bron: VICE Australie, 29 juli 2016

Lees hier het hele artikel