Unity geeft voorlichting over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Dit jaar geven wij voorlichting op festivals over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Als je van plan bent om drugs te gaan gebruiken op een festival, kan het gebeuren dat je gepakt wordt. Het bezit van drugs is immers verboden.
In sommige gevallen kan je je drugs inleveren en is er verder niets aan de hand. Maar je kan ook een boete of andere straf krijgen.

Wat voor gevolgen heeft zo’n boete of straf voor jouw toekomst? Voor sommige banen moet je een VOG aanvragen. Kan je die dan nog wel krijgen als je gepakt bent met drugs? Niet iedereen is daar goed van op de hoogte. Daarom geven wij dit festivalseizoen voorlichting over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Als bezit van drugs wordt geconstateerd kun je daarvoor worden vervolgd door het OM. Een eventuele boete of straf komt dan op je strafblad te staan. Bij de VOG-screening wordt gekeken naar de juiste balans tussen het beschermen van de maatschappij en het recht op een tweede kans. Of iemand wel of geen VOG krijgt is mede afhankelijk van de baan waarop hij of zij solliciteert, het soort strafbare feit op het strafblad en de leeftijd waarop de strafbare feiten zijn gepleegd.

Onvoldoende kennis over de VOG

Er bestaat onduidelijkheid over de relatie tussen het hebben van een strafblad en het verlenen van de VOG. Daarom heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek gedaan naar jongvolwassenen tot 23 jaar die in 2015 een VOG hebben aangevraagd. In dat jaar kreeg 0,26% van de jongvolwassenen geen VOG. In totaal ging het om 438 personen. Bij de meeste jongvolwassenen werd een VOG geweigerd vanwege een geweldsdelict of een vermogensdelict. Uit het onderzoek is ook gebleken dat er geen VOG’s zijn geweigerd vanwege het bezit van een kleine hoeveelheid drugs, bestemd voor eigen gebruik.

Om de onduidelijkheid weg te nemen zullen wij deze zomer op 50 evenementen voorlichting geven op festivals over drugsdelicten en de VOG. De voorlichting is ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In samenwerking met het Trimbos-instituut worden ook ouders van jonge festivalbezoekers en preventie-professionals geïnformeerd over de VOG.

Voor meer informatie: check het thema De Wet en Watdevog.nl.