RIVM onderzoekt nederwiet op vervuilingen

De cannabis in coffeeshops wordt geleverd door illegale producenten en wordt dan ook niet gecontroleerd op mogelijk schadelijke schimmels of resten van bestrijdingsmiddelen. (Alleen de door apotheek verstrekte mediwiet is volgens kwaliteitsrichtlijnen geproduceerd.)

Omdat die stoffen mogelijk bedreigend is voor de gezondheid voert het RIVM onderzoek uit door nederwiet in verschillende coffeeshops te kopen en te onderzoeken of er vervuilende stoffen aanwezig zijn.

In 23 van de 25 monsters zijn één of meerdere bestrijdingsmiddelen aangetroffen. De hoeveelheden zijn dermate laag dat het geen risico vormt voor de gezondheid van gebruikers. Dit geldt voor het gebruik van nederwiet in de vorm van thee en voor gerookte nederwiet. Er zijn geen giftige plantenschimmels (aflatoxines) aangetroffen.

In 11 monsters was de hoeveelheid hoger dan de grens die in de kruidengeneesmiddelenrichtlijn wordt gesteld. Eén monster bevatte een verboden bestrijdingsmiddel, maar ook deze concentratie was dermate laag dat het geen risico voor de gezondheid vormt.

Lees meer over dit onderzoek van het RIVM: Cannabis Contaminanten

Geplaatst:  26 januari 2016