Resultaten trendonderzoek Amsterdamse cafébezoekers

Amsterdamse cafébezoekers vinden zelf dat ze teveel drinken

In vergelijking met vier jaar geleden drinken, blowen en roken Amsterdamse cafébezoekers minder tijdens het uitgaan en experimenteren zij meer met XTC, maar doen dat buiten het café. Dit zijn enkele opvallende uitkomsten uit Antenne 2014, het jaarlijks onderzoek van de UvA (Bonger Instituut) en Jellinek Preventie naar de ontwikkelingen in het Amsterdamse uitgaansleven en op de Amsterdamse drugsmarkt.

Kwart Amsterdamse cafébezoekers drinkt riskant, maar het alcoholgebruik tijdens het uitgaan daalt.

Tijdens het uitgaan in het café dronk 86% van de cafébezoekers gemiddeld 5 glazen alcohol. Tellen we daar de alcohol die voor en na het uitgaan wordt gedronken bij op, dan dronk 94% tijdens de uitgaansavond, gemiddeld 7 glazen. Veel cafébezoekers zijn fanatieke stappers die minstens 4 keer per maand uitgaan. Het resultaat is een forse alcoholconsumptie. Daar zijn de cafébezoekers zich ook wel van bewust, want meer dan de helft vindt zelf dat ze te veel of te vaak drinken. Het aantal riskante drinkers daalde van 27 % in 2010 naar 23% in 2014. Een riskante drinker is iemand die dagelijks drinkt of meerdere dagen per week meer dan 4 glazen alcohol drinkt.

Meer gelegenheidsrokers en minder blowen tijdens het uitgaan

Van de cafébezoekers heeft 60% de laatste maand gerookt – dat is de afgelopen 15 jaar wel stabiel gebleven. Maar het aandeel mensen dat daarvan dagelijks rookt is bijna gehalveerd: van 46% in 2000 naar 26% in 2014. Onder de groep rokers zijn er dus meer gelegenheidsrokers. Tijdens het cafébezoek roken nog evenveel mensen (40%) als voorheen. Desondanks zijn er – ook onder de rokers – veel voorstanders van het rookverbod in cafés. 86% van de cafébezoekers geeft aan blij te zijn met het rookverbod in de horeca. Blowen tijdens het uitgaan is afgenomen van 10% in 2000 naar 1% in 2014.

Toename van xtc-gebruik

Bijna twee op de drie cafébezoekers (63%) hebben wel eens xtc gebruikt en een kwart de afgelopen maand (25%). Dat laatste is een verdubbeling ten opzichte van 2010. Dit duidt erop dat meer jonge cafébezoekers met xtc zijn gaan experimenteren. Gemiddeld zo’n vier keer per jaar. De verkrijgbaarheid van xtc blijft onveranderd groot en de zuiverheid van xtc is nog altijd erg hoog. In een grote meerderheid van de bij de testservice van Jellinek Preventie aangeleverde xtc-monsters was MDMA de enige werkzame stof (89% van de in het laboratorium geanalyseerde tabletten). En de gemiddelde dosering per pil blijft onverminderd hoog: 150 mg MDMA.

Amfetamine stijgt fors, cocaïne niet

Het gebruik van amfetamine en cocaïne onder de cafébezoekers ligt lager dan dat van xtc (25%). Amfetaminegebruik onder Amsterdamse uitgaanders zit de afgelopen jaren in de lift en dat zien we terug bij de cafébezoekers. In 2014 heeft één op de tien cafébezoekers (9%) de afgelopen maand amfetamine gebruikt; in 2010 was dat nog 2%. Cocaïne is onder de Amsterdamse cafébezoekers nog altijd populairder dan amfetamine; 15% gebruikte het de laatste maand tegen 12% in 2010.

Vermenging van leefstijlen in cafés

In 2014 hebben 523 bezoekers (in doorsnee 27 jaar) van 80 verschillende Amsterdamse cafés meegedaan aan de Antenne survey over uitgaan en middelengebruik. Het zijn cafés waar vooral Amsterdamse jongvolwassenen komen, zowel mainstream als hip, student en gay. Het onderscheid tussen deze vier typen cafés is lang niet meer zo scherp als voorheen. Bovendien gaan veel van de cafébezoekers ook naar clubs, festivals, dance events en party’s. En andersom gaat het partypubliek ook steeds vaker een avond naar de kroeg. Deze vermenging van groepen uitgaanders verklaart dat een flink deel van de cafébezoekers ervaring heeft met partydrugs als ecstasy, cocaïne en amfetamine. Het gebruik van deze drugs tijdens de uitgaansavond in het café was echter zeer beperkt (3%); het gebruik vindt dus niet in het café plaats.

Wat doet Jellinek aan preventie?

Jellinek richt zich op het voorkomen van overmatig en riskant gebruik van genotmiddelen. Om dat te bereiken zet Jellinek in op verschillende vormen van preventie. In de uitgaanssetting richt preventie in de horeca zich op training van het horecapersoneel rondom middelengebruik, verantwoord schenken en eerste hulp bij middelen gerelateerde gezondheidsverstoringen. Ook heeft Jellinek Preventie een testservice, waar gebruikers hun middelen kunnen laten testen. Deze testservice heeft naast een voorlichtende functie ook een monitoringsfunctie.

Wij van Unity zullen in Amsterdam extra aandacht besteden aan alcohol, xtc en andere gebruikte middelen.

Voor de riskante gebruikers is er een online zelfhulpaanbod. Dit is voor iedereen die online anoniem en zelfstandig wil minderen of stoppen met alcohol.

Het rapport is te downloaden op Jellinek.nl

Klik hier voor de link naar het artikel van het Parool van vandaag.

Het is voor ons heel belangrijk dat wij weten wat jij nou eigenlijk doet, denkt, vindt ten aanzien van drugsgebruik. Dit kan je anoniem vertellen in het Party Panel en dan kunnen wij de inhoud van onze voorlichting weer verbeteren. Simpel, goed doel, even aanmelden, wij blij! Meld je hier aan!