Resultaten onderzoek Amsterdamse clubbezoekers

In Amsterdam wordt volop uitgegaan in clubs en de festivals worden in de zomermaanden druk bezocht. Alcohol wordt daarbij veel gedronken en het gebruik van xtc neemt verder toe.

Dat blijkt uit Antenne, het jaarlijks onderzoek  van de UvA (Bonger Instituut) en Jellinek Preventie naar de ontwikkelingen op de Amsterdamse drugsmarkt. Voor Antenne 2017 is een enquête gehouden onder 639 bezoekers van clubavonden en festivals. Een zelfde soort onderzoek werd gedaan in 2013.

Alcohol blijft onbetwist aan top, op langere termijn minder dagelijkse rokers

Alcohol blijft bij uitgaanders het meest genomen middel. Net als in 2013 is het een uitzondering als iemand de laatste maand geen alcohol heeft gedronken.
Het aantal dagelijkse rokers onder uitgaanders is sinds 1995 bijna gehalveerd.

Dit zijn de cijfers:
Alcohol in de club/op het festival: 82%
Alcohol voor het bezoek aan een club/festival: 60%
Alcohol na het bezoek aan een club/festival: 16%
Alcoholgebruik tijdens een uitgaansavond: 89%
Gemiddeld aantal glazen tijdens een uitgaansavond 8
Afgelopen maand gerookt 61%
Dagelijkse rokers 23%

Nog wat vaker XTC tijdens uitgaan, cocaïne en speed vrij stabiel

Van de clubbers en festivalgangers gebruikte 48% de laatste maand XTC (pillen) en 21% nam MDMA-poeder. Bijna iedereen die MDMA-poeder neemt, slikt ook wel eens pillen. Bij elkaar opgeteld gebruikte 53% de laatste maand XTC en/of MDMA-poeder. Dat is iets minder dan in 2013.  Een kwart nam de afgelopen maand cocaïne (26%), dat is vergelijkbaar met 2013. Eén op de vijf (19%) gebruikte de laatste maand speed, iets minder dan in 2013 (23%). Met één op de tien bleef het aandeel uitgaanders dat op de uitgaansavond cocaïne nam vrijwel gelijk, terwijl gebruik van speed die avond iets daalde (van 13% naar 11%). Gebruik van XTC op de uitgaansavond nam toe, van 29% in 2013 naar 35%. De helft had geen idee van de sterkte.

Cijfers MDMA, cocaïne en speed:
XTC-pillen in de afgelopen maand: 48%
MDMA-poeder in de afgelopen maand: 21%
Totaal XTC/MDMA in de afgelopen maand: 53%
Cocaïne in de afgelopen maand: 26%
Speed in de afgelopen maand: 19%

De testresultaten van XTC-pillen die in 2017 door gebruikers werden aangeboden bij de testservices in Amsterdam laten een variatie aan sterkte zien. Vergeleken met voorgaande jaren blijft de gemiddelde dosering MDMA per pil stijgen. In 2013 was er al een historische piek, met gemiddeld 148 mg MDMA per pil. In 2017 lag die nog hoger, op  gemiddeld 169 mg. Met gemiddeld 4 à 5 euro per pil is de prijs vrij stabiel.

Ketamine vast onderdeel middelenrepertoire

Aanvankelijk werd ketamine vooral in de undergroundscene gebruikt. Nu wordt het op meer plekken gebruikt. Opvallend gezien dit een mild tripmiddel is, die doorgaans door een kleine en specifieke groep gebruikt worden in het Nederlandse uitgaansleven.

Een kwart (26%) van de uitgaanders nam het laatste jaar ketamine. In 2008 was dit nog 4%, maar in 2013 al 24%. Gebruik op de uitgaansavond lag in 2017 op 8%. Bij de testservice van Jellinek en de GGD Amsterdam steeg het aantal aangeboden ketamine-monsters relatief gezien het sterkst.

Clubs trekken meer gebruikers, festivals juist minder

Clubs en festivals trekken ander publiek vergeleken met 2013. Meerdere clubs anno 2017 hebben de ‘ruigere’ sfeer van de raves overgenomen. Raves variëren van kleine festivals tot semilegale feestjes, binnen of in de open lucht. Die rol is nu grotendeels overgenomen door festivals. Vergeleken met de raves van 2013 worden Amsterdamse festivals in 2017 veel strakker georganiseerd. Het lijkt er sterk op dat clubs nu meer publiek trekken dat voorheen naar raves ging, en festivals juist meer mainstream bezoekers. Met andere woorden: hetzelfde type uitgaanders gaat nu naar andere locaties dan in 2013. Dat is terug te zien in de cijfers over middelengebruik.  Terwijl die in 2013 hoger lagen voor ravers dan voor clubbers, wordt er nu meer gebruikt door clubbers dan door festivalgangers. Bij elkaar genomen is het middelengebruik in 2017 niet heel veel anders dan in 2013.

Wat betekent dit voor Unity?

We zullen samen met Celebrate Safe de komende periode in samenwerking met de clubs en podia blijven werken aan een preventie aanpak op maat. Hierbij zullen we onder andere extra aandacht besteden aan riskant alcoholgebruik in het uitgaansleven.

Unity Amsterdam is onderdeel van Jellinek Preventie. Binnen Jellinek Preventie werken wij o.a. samen met de drugstestservice, waar onze peers voorlichting geven aan bezoekers. Deze samenwerking zal blijven bestaan.

Voor de riskante gebruikers is er een online zelfhulpaanbod. Voor iedereen die online anoniem en zelfstandig wil minderen of stoppen met alcohol.

  • Lees hier het persbericht van Jellinek Preventie en wat zij doen met de resultaten van dit onderzoek.
  • Het rapport Antenne 2017 is hier te downloaden.
  • Lees hier een nieuwsbericht van NRC over dit onderwerp.

Wil jij ook je steentje bijdragen aan onderzoek over het uitgaansleven? Meld je dan aan bij het Party Panel