Nationale Drug Monitor 2018

Vorige week kwam de Nationale Drug Monitor 2018 uit. In deze monitor van het Trimbos-instituut zijn alle cijfers rondom druggebruik in Nederland verzameld.

In dit artikel hebben we een aantal feiten en trends met betrekking tot middelen die in het uitgaansleven veel worden gebruikt bij elkaar verzameld. Daarnaast vind je de nieuwsberichten die verschenen zijn naar aanleiding van dit rapport. Het hele rapport kun je hier lezen.

Verdovende middelen

Alcohol

 • Alcohol wordt verreweg het meest gebruikt door mensen van alle leeftijden en in alle bevolkingsgroepen. 79,5% van de Nederlanders ouder dan 18 jaar heeft in het afgelopen jaar alcohol gedronken. 9% heeft nog nooit alcohol gedronken.
 • 40% voldeed in 2017 aan de nieuwe norm van de Gezondheidsraad om nooit meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken.
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen zwaar drinken en overmatig drinken. Zwaar drinken = minstens een keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag voor mannen, of 4 glazen voor vrouwen. Dit wordt het meest gedaan door jongvolwassenen. Overmatig drinken = meer dan 21 glazen per week voor mannen of meer dan 14 glazen per week voor vrouwen. Dit wordt het meest gedaan door 50+ers.
 • Hoogopgeleiden drinken vaker overmatig dan laagopgeleiden.

GHB

 • 1,5% van de Nederlandse bevolking boven 18 jaar heeft ooit GHB gebruikt. 0,4% deed dit in het afgelopen jaar.
 • Een GHB afhankelijkheid kan zich snel ontwikkelen, al na enkele weken. Hoeveel mensen er precies problematisch GHB gebruiken in Nederland is niet bekend.
 • Gezondheidsincidenten worden verdeeld in drie categorieën. Licht, matig en ernstig.
  • licht = goed aanspreekbaar, gebruik merkbaar in gedrag
  • matig = onvoldoende aanspreekbaar, duidelijk onder invloed
  • ernstig = niet aanspreekbaar vanwege (sub)comateuze toestand of geagiteerd/agressief gedrag, eventueel in combinatie met gestoorde vitale parameters (zoals hartslag, bloeddruk en ademhalingsfrequentie).
 • GHB-incidenten zijn relatief vaak ernstig. Vaak zijn mensen bewusteloos.

Stimulerende middelen

XTC

 • 2,7% van de Nederlanders ouder dan 18 jaar had het afgelopen jaar xtc gebruikt.
 • Uit een ander onderzoek blijkt dat 3,3% van de Nederlanders tussen 15-64 jaar het afgelopen jaar xtc gebruikt heeft. Dit maakt Nederland de koploper van Europa. Na Nederland komt het Verenigd Koninkrijk, waar 1,3% het afgelopen jaar gebruikte.
 • Het gebruik is het hoogst onder hoogopgeleiden, jongvolwassenen tussen 20-24 jaar en in (zeer) stedelijke gebieden.
 • Xtc-pillen blijven sterker worden. In 2017 bevatte een xtc-pil gemiddeld 167mg MDMA.
 • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, maakt zich zorgen om de normalisering van xtc-gebruik. Dit voorjaar zal er een brief van hem komen waarin hij uiteenzet welke maatregelen hij zal treffen om de normalisering tegen te gaan.

4-FA

 • 4-FA wordt steeds minder gebruikt. Sinds het verbod is het minder ingeleverd bij de testservices en er komen minder gezondheidsincidenten voor met 4-FA. S

Cocaïne

 • 1,8% van de Nederlanders ouder dan 18 jaar had het afgelopen jaar cocaïne gebruikt. 5,2% deed dit naar schatting ooit.
 • De meeste mensen die het afgelopen jaar cocaïne gebruikten hadden de leeftijd tussen de 20-24 jaar.
 • Cocaïne lijkt aan populariteit te winnen in het uitgaansleven.
 • Daarentegen is het aantal mensen dat opgenomen is voor een behandeling voor cocaïne tussen 2008 en 2015 gedaald. Van 2016 en 2017 zijn echter geen cijfers beschikbaar.
 • Er zijn weinig gezondheidsincidenten met cocaïne op grote evenementen. Politieartsen zien cocaïne echter relatief vaak; een op de vijf gezondheidsincidenten bij was gerelateerd aan cocaïne.
 • Het aantal sterfgevallen door cocaïne is in 2017 verdubbeld ten opzichte van 2013 en 2014. In 2013 en 2014 waren er 24 mensen overleden na gebruik van cocaïne en in 2017 waren dit er 55.
 • Cocaïne wordt steeds sterker. In 2011 bevatte een cocaïnepoeder gemiddeld 49,2% cocaïne. In 2017 was dit gestegen naar 68,3%.
 • Cocaïne wordt vaak versneden met geneesmiddelen. Levamisol, hydroxyzine en fenacetine zijn de stoffen die het meest worden gezien.

Speed

 • 1,4% van de Nederlanders ouder dan 18 jaar had het afgelopen jaar speed gebruikt. 4,5% deed dit ooit.
 • Ook speed wordt het meest gebruikt door de 20-24 jarigen.
 • In het uitgaansleven wordt speed ongeveer evenveel gebruikt als cocaïne.
 • Er zijn relatief weinig gezondheidsincidenten met speed.
 • Speed is vrij sterk. In 2017 bevatte een speedsample gemiddeld 42% speed. Dit is stabiel ten opzichte van de jaren ervoor.

Hallucinogenen

Cannabis

 • Een op de 14 van de Nederlanders ouder dan 18 jaar heeft in het afgelopen jaar cannabis gebruikt.
 • Het THC-gehalte in geïmporteerde hasj is hoger geworden, in 2017 was dit hoger dan het THC-gehalte in nederwiet.

Lachgas

 • 4,9% van de bevolking boven de 18 jaar heeft ooit lachgas gebruikt en 2% deed dit in het afgelopen jaar.
 • Onder de 20-24-jarigen gebruikte 11% het afgelopen jaar lachgas.
 • Lachgas valt onder de Warenwet en is vrij verkrijgbaar. Er zijn nu ook weinig regels die gemoeid gaan met de verkoop van lachgas. Dit zorgt ervoor dat lachgas makkelijk beschikbaar is.

Ketamine

2C-B/LSD

 • 2C-B is samen met 4-FA de meest gebruikte NPS. Het is niet bekend welk deel van de bevolking 2C-B gebruikt. Van de uitgaanders die uitgevraagd zijn in Het Grote Uitgaansonderzoek in 2016 gebruikte 9,5% dit in het afgelopen jaar.
 • Door 16,7% van de Amsterdamse uitgaanders en door 11,6% van de Hilversumse uitgaanders werd 2C-B het afgelopen jaar gebruikt.
 • LSD is in 2017 door 0,2% van de mensen tussen 15-64 jaar in het afgelopen jaar gebruikt. Dit zijn ongeveer 30 duizend mensen.

 

Highlights Nationale Drug Monitor 2018 op de website van het Trimbos-instituut.

De NDM is een uitgave van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC).