Jaarverslag Unity 2017

Heb je weleens bij ons een quizje gemaakt en ook de achterkant van de quiz ingevuld? Al die quizzen worden door ons ingevoerd en geanalyseerd. Zo weten we meer over wat jullie gebruiken. Vorig jaar hebben 5699 van jullie de achterkant ingevuld en graag presenteren we jullie de resultaten!

Op 211 feesten hebben we vorig jaar 16.931 mensen face to face gesproken. Twee derde van ons publiek is man; dat is al jaren hetzelfde en komt overeen met de man/vrouw verhouding op de meeste feesten. De meeste mensen aan de stand zijn 23 jaar oud.

De cijfers van dit jaar zijn lastiger te vergelijken met die van vorige jaren omdat Unity in 2017 niet op dezelfde (type) feesten stond als de jaren ervoor. Het gebruik in het algemeen lijkt wat afgenomen op het eerste gezicht, maar omdat het om een andere verzameling feesten gaat is die conclusie niet te trekken.
Globaal gezien zijn de cijfers niet veel anders dan die van de afgelopen jaren. Het gebruik van het Unity-publiek lijkt dus redelijk constant.

Toch zitten er een aantal opmerkelijkheden in de cijfers. Zo is duidelijk te zien dat ketamine in een stijgende lijn zit. Bijzonder is dat we dat niet terug zien in het aantal vragen dat er over gesteld wordt. Ketamine lijkt vooral een drug te zijn voor later op de avond/nacht. Het percentage dat aangeeft de drug later op de avond/nacht te gaan gebruiken is twee keer zo hoog als het percentage dat aangeeft de drug die dag al gebruikt te hebben. Dit is voor de meeste drugs precies andersom. Alleen bij lachgas zien we hetzelfde patroon. Ketamine lijkt nu zelfs bij het Unity-publiek bijna evenveel gebruikt te worden als cocaïne.

4-FA is de afgelopen jaren flink populairder geworden. In 2017 lijkt het gebruik echter weer afgenomen. Het percentage dat aangeeft de drug in de afgelopen maand gebruikt te hebben is flink afgenomen. Vooral in de leeftijdscategorieën van 19-22 en 23-36 jaar lijkt het gebruik afgenomen. Dit zien we ook terug bij de vragen over 4-FA. Het aandeel van de vragen over 4-FA op het totaal aantal vragen is afgenomen.
Buitenlandse bezoekers van de Unity-stand lijken meer alcohol te drinken, meer te blowen en meer cocaïne te gebruiken vergeleken met de rest van de stand bezoekers. Dit lijkt een groeiende groep bezoekers van Nederlandse evenementen die baat kunnen hebben bij goede voorlichting.

Super bedankt voor het invullen allemaal!

Hier lees je het hele jaarverslag en heb je er vragen over; stuur ons dan gerust een berichtje!