Her-erkenning voor Unity: goed onderbouwde interventie

Laat je drugs altijd testen. Drink niet meer dan 2 glazen water per uur als je xtc gebruikt. Combineer drugs niet, ook niet met alcohol of medicijnen. Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico.
Het is slechts een kleine greep uit de voorlichtingsboodschappen van Unity, een voorlichtingsproject voor en door bezoekers van dance evenementen.
Het Centrum Gezond Leven van het RIVM heeft de interventie onlangs beoordeeld als Goed Onderbouwd.

Het is de tweede keer dat Unity deze erkenning krijgt. Elke vijf jaar wordt een interventie opnieuw ingediend en beoordeeld. Unity is momenteel de enige interventie voor bezoekers van dance evenementen met deze status.

‘De interventie bevat een goede onderbouwing waarin de determinanten en subdoelen aan methodieken zijn gekoppeld. De opzet en inhoud van de interventie is duidelijk beschreven. Ook is er een goede kwaliteitsbewaking en landelijke monitoring van de uitvoering’, aldus de commissie.

Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Unity in het kort

Het hoofddoel van Unity is dat bezoekers van dance evenementen, die (de intentie hebben om) alcohol en/of andere drugs (te) gebruiken, risico-reducerende maatregelen toepassen om de risico’s die met dit gebruik gepaard gaan zoveel mogelijk te beperken.

De peer educators van Unity geven op vrijwillige basis voorlichting aan bezoekers van dance evenementen door heel Nederland. Hieraan voorafgaand worden zij in een 3-daagse training klaargestoomd om voorlichting te geven aan hun peers (leefstijlgenoten). Unity wordt uitgevoerd door preventie afdelingen van 5 verslavingszorginstellingen. De kennis van de peer educators blijft op niveau door actieve deelname aan vergaderingen en bijscholingen.

Onderbouwing

Het gebruik van alcohol en andere uitgaansdrugs komt relatief veel voor onder bezoekers van dance evenementen. Dit brengt bepaalde risico’s met zich mee. Dit loopt uiteen van vervelende klachten tot ernstige gezondheidsverstoringen.

De volledige beschrijving is terug te vinden in de interventie database van het Loket Gezond Leven.

Instellingen met Unity in hun preventiepakket:

Jellinek, Brijder, IrisZorg, Indigo Haaglanden, Novadic-Kentron

 

De adviezen en voorlichting die wij geven baseren we op gegevens uit onderzoek, zoals de Global Drug Survey. Vul hem in op: globaldrugsurvey.com