Drugsincidenten in 2015

De Monitor DrugsIncidenten (MDI)  houdt sinds 2009 jaarlijks bij hoeveel en wat voor soort drugsgerelateerde incidenten plaatsvinden in Nederland. Zij verzamelen gegevens van een aantal ambulancediensten, politie-artsen, ziekenhuizen, maar ook EHBO-organisaties op feesten en festivals leveren gegevens aan.

Het biedt dus geen totaalplaatje van alle incidenten van Nederland. Ook zijn er door de jaren heen wisselende samenstellingen van diensten (eerst meer ambulance diensten, dan meer EHBO organisaties op feesten), waardoor vergelijkingen maken met eerdere jaren onmogelijk is. Wel geeft het een signaal af van wat er op dit moment speelt.

 • Het aandeel van incidenten na gebruik van ecstasy (als enige drug) op de EHBO-posten van feesten nam tussen 2009 en 2013 toe, maar daalde weer in 2014 en 2015 (51 procent in 2015).
 • Er is een stijging in het aandeel 4-FA incidenten.
 • Een groot deel van de patiënten met een GHB-intoxicatie op EHBO-posten heeft een matige of ernstige intoxicatie (73 procent in 2015).
 • Politieartsen zien daarentegen regelmatig patiënten met onttrekkingsverschijnselen van GHB-gebruik.

LET OP: ALCOHOL WORDT NIET MEEGENOMEN IN DE MONITOR DRUGSINCIDENTEN!

Meer info:

Over welke drugs hebben we het?

 • Ambulancediensten en ziekenhuizen zien het vaakst cannabis, dan GHB en combinaties van andere typen drugs.
 • Politieartsen registreerden vooral combigebruik, snuifcoke en cannabis.
 • EHBO-posten op evenementen zien verreweg het vaakst problemen met XTC (51%), dan combigebruik en daarna GHB-gebruik. Ruim 70% van de patiënten heeft een lichte intoxicatie, ongeveer eenvijfde is onvoldoende aanspreekbaar en duidelijk onder invloed en ongeveer 5% heeft een ernstige intoxicatie. Het aandeel incidenten met 4-FA is toegenomen van geen voor 2012 naar 164 in 2015.  Bijna driekwart had naast 4-FA ook XTC gebruikt.
 • De medische diensten rapporteren weinig incidenten met de traditionele harddrugs zoals heroïne en basecoke (2,8%)
 • Ook is er weinig rapportage over paddo’s/truffels (1,4%), LSD (0,2%) en ketamine (0,5%)
 • 4-FA is sinds 2013 een nieuwe binnenkomer op alle diensten met 0,3%
 • In bijna de helft van alle incidenten was er naast de drug ook alcohol gebruikt. Daarvoor geldt: meer alcohol bij coke en 4-FA en minder bij paddo’s en opiaten.

Algemene info over incidenten uit 2015:

 • 4.661 incidenten gemeld bij het MDI in 2015
 • 38%  van de gegevens wordt aangeleverd door EHBO-posten op evenementen, gevolgd door ambulances (27%), ziekenhuizen (2x 14%) en politieartsen (7%)
 • Leeftijd patiënten: Jongst op EHBO-posten; mediaan 23 jaar. Op de politieposten lag de leeftijd van patiënten het hoogst; mediaan 29 jaar.
 • 71% van de patiënten is man. Op EHBO-posten worden vaker vrouwen gezien (36%) dan op de andere posten, terwijl politieartsen wat minder vaak vrouwen zien (11%).
 • Eenvijfde van de, gemelde, patiënten is toerist en het aandeel toeristen was met name in Amsterdam hoog.
 • In 2015 waren er 7 drugsgerelateerde incidenten met een dodelijke afloop te betreuren.

Intoxicatie

 • De helft van alle patiënten hebben een lichte intoxicatie. Dat betekent dat het gebruik merkbaar is en de persoon goed aanspreekbaar. Een derde heeft een matige intoxicatie; patiënt is onvoldoende aanspreekbaar en duidelijk onder invloed. 14% heeft een ernstige intoxicatie wat betekent dat ze verminderd aanspreekbaar, eventueel in combinatie met verstoorde vitale parameters als pols/temperatuur/bloeddruk.
 • Patiënten die naast drugs ook alcohol hebben genomen zijn vaker matig of ernstig onder invloed (51%), dan de mensen die geen alcohol dronken (41%).

Nog meer lezen? Dan vind je hier de hele factsheet.

Bron: Trimbos, Monitor Drugsincidenten

Wil jij anoniem je ervaringen en gedachten over EHBO tijdens het uitgaan met ons delen?

Doe dan mee met het Party Panel! Het kost je 15 minuten van je tijd, maar je helpt ons, de EHBO diensten en organisatoren er heel erg mee!

Je hoeft geen ervaring te hebben met drugs en je hoeft  NIET zelf wel eens bij de EHBO geweest te zijn!