Drugsdebat 2016

28 januari 2016

Vandaag vond het drugsdebat in de Tweede Kamer plaats aan de hand van de beleidsvisie drugspreventie zoals deze gepresenteerd is door staatssecretaris van Rijn. Wij hebben natuurlijk aandachtig mee zitten luisteren, bij deze een korte samenvatting van de antwoorden van de staatssecretaris op vragen over de normalisering van xtc en inzet van Unity en Celebrate Safe.

Normalisering

De staatssecretaris maakt zich zorgen. Waar hij zich zorgen over maakt is de normalisering van het gebruik van harddrugs zoals xtc binnen een bepaalde subgroep. Hij heeft de indruk dat we dingen normaal zijn gaan vinden die niet normaal zijn en benadrukt dat er wel degelijk risico’s verbonden zijn aan het gebruik van xtc. De dodelijke ongelukken worden aangehaald, met de toevoeging dat de risico’s van xtc afhankelijk zijn van veel verschillende factoren. Belangrijk is dat aangegeven wordt dat we moeten oppassen met te zeggen dat 60% van alle jongeren xtc gebruikt, omdat deze cijfers gaan over een specifieke doelgroep.

Vera Bergkamp (D66) en Marith Volp (PvdA) benadrukken bovendien dat er in de discussie steeds gesproken wordt over jongeren terwijl we het toch voornamelijk over jongvolwassen hebben, mensen boven de 18. En vragen hem de cijfers rondom xtc gebruik en xtc incidenten wel in perspectief te plaatsen, onder andere door ze ook eens naast diezelfde cijfers maar dan over alcohol te plaatsen. Van Rijn is het hiermee eens, geeft aan dat er veel gebeurt op het gebied van alcohol en dat hij zich specifiek over deze trend toch wel ernstig zorgen maakt.

Van Rijn is van mening dat we de normaliseringsdiscussie maar beperkt kunt winnen door strikte maatregelen te nemen (xtc is immers al verboden), maar dat vooral ervaring, kennis en kunde van de mensen zelf bepalend zal zijn voor hoe ze er tegenover staan. Hij wil inzetten op een maatschappelijke discussie, in gesprek gaan met onder andere festivalorganisatoren en jongvolwassenen zelf en gelooft dat dat belangrijker is dan enkel met het waarschuwende vingertje wijzen.

Ondanks het feit dat het verboden is wordt het toch gebruikt. Kennelijk heeft dat beleid onvoldoende geholpen, aldus van Rijn. Daar zit zijn zorg want hij wil de trend van normalisering wel echt ombuigen.

Unity & Celebrate Safe

De staatssecretaris wil graag in gesprek (blijven) gaan met alle partijen, met scholen, ouders, jongeren, jongvolwassenen, clubeigenaren en organisatoren.

Zowel Vera Bergkamp (D66), Marith Volp (PvdA) als Nine Kooiman (SP)  geven meerdere malen aan dat zij benieuwd zijn of en zo ja hoe de staatssecretaris het voorlichtingsproject Unity zal ondersteunen bij het behoud van hun landelijk dekking in een tijd van decentralisering en bezuinigingen op deze preventie in veel gemeenten.

Unity maar ook Jellinek ziet hij als belangrijke partners, zij zijn ook mede founding partners van het project rondom Celebrate Safe wat hij gedurende 3 jaar ondersteunt. Unity en Celebrate Safe zijn goede voorbeelden van hoe jongvolwassenen bereikt kunnen worden en hij zal dit in gesprek met de gemeenten onder de aandacht brengen.

Ook benoemt de staatssecretaris dat de invloed van peer-groep erg belangrijk is. Zeker bij jongvolwassenen en dat in dat kader het gebruik van rolmodellen overwogen moet worden.

2015-06-27_Pers-Schippers-Unity_0020_©photo-company.nl

Foto: Staatssecretaris van Rijn in gesprek aan de Unity stand en samen met founding partners van Celebrate Safe, ID&T, EMS en Unity tijdens zijn werkbezoek bij Awakenings festival, in het kader van de lancering van de Celebrate Safe campagne, juni 2015. Foto’s door: photo-company.nl

vera en marith

Foto: Vera Bergkamp (D66) en Marith Volp (PvdA) kregen voorlichting over xtc en waren zeer geïnteresseerd in het werk van de Unity peers tijdens hun werkbezoek in begin 2015. 

Onderzoek

Er is veel gesproken over behoefte aan onderzoek en daarover zijn ook allerlei toezeggingen gedaan. Volgens van Rijn moeten we onderzoek blijven doen en aandacht hebben voor nieuwe ontwikkelingen.

Het gaat dan zowel om landelijk onderzoek naar gebruik, verschillende type gebruikers, de motieven voor dat gebruik als onderzoek naar incidenten en de follow up na incidenten.

Wij wijzen in dit kader graag op partypanel, Antenne, het internationale onderzoek de Global Drug Survey waar wij bijna 5000 Nederlandse respondenten voor geworven hebben en gaan uiteraard graag met mensen in gesprek over onze ideeën hierover, gebaseerd op de meer dan 10.000 gesprekken die wij jaarlijks voeren met de bezoekers van op feesten en festivals.

En verder…

Er werd nog gesproken over de Nederlandse input voor UNGASS 2016 met aandacht voor het ingezonden stuk hierover in de Trouw van D66 en PvdA, de effecten van het verbod op qat, over het riskante GHB gebruik in bepaalde regio’s en de aanpak daarvan, de uitbreiding van de testcapaciteit en testlocaties, mogelijkheden voor testen op feesten en veel meer.. zodra het officiële verslag online staat zullen we dat met jullie delen.

Van Rijn Testservice     2014-10-18%2023_15_24

Foto’s: Links: Staatssecretaris van Rijn op werkbezoek bij de testservice van Jellinek (ANP)

Rechts: Politiek werkbezoek georganiseerd door Unity tijdens het Amsterdam Music Festival in de Amsterdam Arena in 2014. Foto genomen tijdens rondleiding en presentatie van MedEvent over de medische hulpverlening op de EHBO. 

Bedankt!

Wij danken Vera Bergkamp, Marith Volp en Nine Kooiman voor hun openlijke steun voor ons werk tijdens dit debat in de Tweede Kamer. We danken ook de staatssecretaris voor het beantwoorden van de vragen, zijn erkenning voor het belang van ons werk en zijn toezeggingen om dit ook richting de gemeenten in gesprekken te benoemen en benadrukken. We volgen dit op de voet en zijn erg benieuwd wat hier concreet uit voort zal komen.

Zelf op werkbezoek?

Bent u zelf burgemeester, politicus, raadslid, wethouder of beleidsmedewerker en gaat u graag eens een dag of nacht op stap met de vrijwilligers van Unity? We laten u in samenwerking met onze partners graag zien hoe we ons gezamenlijk inzetten om de feesten en festivals zo veilig en leuk mogelijk te houden. Laat het ons weten via info@unity.nl!