Antwoord op de petitie: ‘Eén pil te veel maakt geen crimineel’ gepubliceerd

De redactie van tv-programma Spuiten en Slikken is vorig jaar een burgerinitiatief gestart om ervoor te zorgen dat een eerste veroordeling voor het in het bezit hebben van een geringe hoeveelheid soft en/of hard drugs, geen belemmering moet zijn voor het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).
41404 burgers ondertekenden de petitie.
Op 29 september 2015 kwam het antwoord van de minister van Veiligheid en Justitie.
24 maart 2016 is dit antwoord officieel gepubliceerd:
Antwoord op de petitie: ‘Eén pil te veel maakt geen crimineel’ van de redactie van SpuitenSlikken met 41404 ondertekeningen.
IN HET KORT
# Dat het openbaar ministerie geen boetes meer geeft op een festival als er geen rechtsbijstand is (je advocaat)
# Dat bij een ‘verklaring over gedrag’ rekening wordt gehouden met het doel (met andere woorden, een drugsdelict op een festival doet er vaak niet toe)
# Bij jongeren is de termijn waarover die verklaring gaat ook maar twee jaar om “rekening te houden met de ontwikkelingsfase van jongvolwassenen”.