Drugs and driving

Je kent het wel; na een feestje wil je gauw naar huis of op naar de after. Maar ben je al wel nuchter? Hoe beïnvloeden die middelen je rijgedrag dan? En hoe zit dat nou met de wet? Daar vind je hieronder antwoord op. Rijden onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde medicijnen levert gevaar op in het verkeer. Niet alleen voor jezelf, maar voor alle mensen die op dat moment ook op pad zijn.

Veel ongevallen in het verkeer vinden plaats onder invloed van alcohol. In 2015 was naar schatting 12 tot 23% van de verkeersdoden in Nederland het gevolg van alcohol. Hoeveel mensen er door drugsgebruik in het verkeer omkomen is onbekend. Vooral jongeren, zware drinkers en gebruikers van een combinatie van alcohol en drugs hebben een grote kans op een verkeersongeval.

Effecten

We weten het allemaal: alcohol en verkeer gaan niet samen. Het effect van alcohol, drugs en geneesmiddelen variëren per middel. Per middel kunnen er ook weer verschillende effecten optreden. Hieronder krijg je een overzicht van de meest voorkomende middelen, combinaties en bijbehorende risico’s in het verkeer.

Alcohol

Alcohol komt via het bloed in de hersenen terecht waar het zijn effect uitoefent. Alcohol heeft een verdovende werking op je hersenen. Hierdoor reageer je trager en gaat je motoriek achteruit.

 • Bijvoorbeeld: na twee glazen alcohol rem je al een halve seconde later dan normaal. Als je 80 kilometer per uur rijdt moet je 11 meter eerder remmen dan wanneer je nuchter zou rijden.

Je ziet echt minder goed als je alcohol hebt gedronken. Je kijkt minder goed om je heen en richt je met name op wat er zich recht voor je afspeelt. Tunnelvisie wordt dit ook wel genoemd. Je concentratie en motoriek nemen af, want alcohol maakt je suf.

 • Bijvoorbeeld: je rijdt naar huis met je dronken vrienden en die willen een ander muziekje luisteren. Dat vraagt je volle aandacht, waardoor je niet meer goed oplet dat er een fietser van links ineens de weg op rijdt.

Het blijkt dat beginnende automobilisten (18-24 jaar) en dan vooral jongens 4x zoveel meer risico lopen een verkeersongeluk te krijgen dan ervaren (30-59jaar) bestuurders.

Combi’s

Alcohol en cannabis versterken elkaars negatieve effecten wat leidt tot extra risico’s in het verkeer. Gecombineerd drugsgebruik, zoals deze veel voorkomende combinatie, vergroot de kans op een ernstig ongeval tot maar liefst 200 keer.

Alcohol en cocaïne

Door coke te combineren met alcohol krijg je het gevoel dat je niet of minder dronken bent dan je werkelijk bent. Sommige mensen hebben daardoor het idee dat ze nog prima in staat zijn om auto te rijden, wat niet het geval is. Meer lezen over alcohol en cocaïne: (link naar alcohol) (link naar cocaïne)

Alcohol en medicatie

De negatieve effecten van benzodiazepinen in combinatie met alcohol zijn extra sterk en daarmee vergroot het de kans op het krijgen van een ongeluk.

Cannabis

Dit is naast alcohol de meest voorkomende drug in het verkeer.  Het zorgt voor een euforisch, ontspannen en loom gevoel dat een negatieve invloed kan hebben op de rijvaardigheid aangezien de reactiesnelheid omlaag gaat. Vaak voel je je erg zelfbewust en weet je dat je stoned bent. Hierdoor kun je de neiging hebben (te) voorzichtig te rijden.

Stimulerende middelen

Speed en cocaïne zorgen voor een energiek en alert gevoel. Tegelijkertijd kan die energie en alertheid ervoor zorgen dat je jezelf een beetje overschat en wat gejaagd voelt. Je neemt dan makkelijker risico’s en hebt de neiging wat agressiever te rijden. Autorijden lijkt een game te worden.

Medicijnen

Geneesmiddelen kunnen je rijvaardigheid negatief, maar ook positief beïnvloeden. Zo zorgen slaap- en kalmeringstabletten (benzodiazepinen) vaak dat je trager reageert. Bij mensen die medicijnen tegen epilepsie slikken, verbetert doorgaans de rijvaardigheid. ADHD is een aandoening die doorgaans een negatief effect heeft op rijvaardigheid. Medicijnen hiertegen maken vaak dat je je wat beter kunt focussen op het verkeer en dus een positief effect heeft. Medicijnen tegen een hoge bloeddruk kunnen duizeligheid met zich meebrengen. Raadpleeg dan ook altijd je arts die het middel aan je voorschrijft en vraag naar de effecten. Het kan zijn dat je dan een rijvriendelijk en soortgelijk medicijn krijgt voorgeschreven, een lagere dosis of een ander tijdschema van inname.

De wet

Rijden onder invloed is in Nederland een misdrijf. Door de politie wordt dit opgespoord en bestraft.

Alcohol

Het rijden met meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed is strafbaar. Deze wet geldt voor alle voertuigen en dus ook voor de fiets. De grens van 0,5 promille wordt bereikt door het drinken van 2 à 3 standaardglazen van een alcoholische drank. Heb je een puntenrijbewijs dan mag je slechts 0,2‰ blazen.

Blaastesten

Een blaastest kan aantonen of je onder invloed bent van alcohol. Het wordt gebruikt door de politie en verslavingsinstellingen. Als je positief blaast, dus als je onder invloed bent, dan het zijn dat je mee moet naar het bureau. Een bloedtest kan daar uitwijzen hoeveel alcohol en precies nog in je bloed zit.

Aantoonbaarheid

Je lever heeft 1 tot 1,5 uur nodig om 1 glas alcohol af te breken. Zolang blijft 1 glas alcohol dus aantoonbaar in je bloed. Als je 4 glazen alcohol drinkt, is dit 4 tot 6 uur aantoonbaar in je bloed. Sommigen beweren dat koffie, bewegen, overgeven zou helpen om sneller nuchter te worden. Dit proces kun je niet versnellen; alcohol zit in je bloed en wachten tot je weer nuchter bent is de enige oplossing. Mocht je nog moeten rijden, onthoud dit dan goed! Er zijn Apps die je hierbij kan helpen, evenals een alcoholcalculator: Hoe lang is alcohol zichtbaar in je lichaam.

Drugs

Rijden onder invloed van drugs is strafbaar. Anders dan bij alcohol, is het moeilijk te meten of iemand onder invloed is van drugs. Op dit moment wordt wetgeving voorbereid om speekseltesten als opsporingsmiddel in te zetten. Hier zitten nog wel wat haken en ogen aan. Ook wordt nu nagedacht over duidelijke straffen als je onder invloed van drugs rijdt.

Speekseltest

Deze test is er nu nog niet, maar wordt waarschijnlijk binnenkort wel ingevoerd; houd de site in de gaten. Een speekseltest kan aantonen of je onder invloed bent van drugs. Het gaat gebruikt worden door de politie. Als uit de test blijkt dat je onder invloed bent, moet je mee naar het bureau voor bloedonderzoek. De speekseltest is een opsporingsmiddel; alleen de uitslag van het bloedonderzoek is rechtsgeldig. Mocht je dat overkomen, dan kost je dat dus veel tijd, maar ook veel geld als de uitkomsten positief zijn. Je moet dan alles zelf betalen. Er is veel te doen om de speekseltesten. Dit omdat drugs een paar dagen lang aantoonbaar is in je bloed, terwijl je op dat moment niet onder invloed bent. Bijvoorbeeld: je hebt zaterdag geblowd en maandag word je aangehouden en blijkt er nog THC (cannabis) in je bloed te zitten. De concentratie THC is dan natuurlijk veel lager dan wanneer je zaterdag de speekseltest zou hebben. Om hier rekening mee te houden worden er op dit moment een aantal waarden per middel vastgesteld. Als de uitslag boven die waarden uitkomt, levert het een gevaar voor de samenleving op en ben je dus strafbaar.

Zo mag de meetbare stof amfetamine en cocaïne in het bloed van de bestuurder niet hoger zijn dan 50 microgram per liter bloed. In het geval van cannabis is voor de meetbare stof THC een grens vastgesteld van 3,0 microgram per liter bloed.

Medicijnen

Sommige medicijnen kunnen je rijgedrag beïnvloeden. Dat kun je zien door een felgele sticker op het doosje of vinden in de bijsluiter. Als je medicijnen krijgt is het altijd belangrijk aan de arts te vragen naar de bijwerkingen, zeker in het verkeer. ! Om met ADHD medicatie te mogen autorijden, moet je een keuring ondergaan. Meer info hierover staat op de website van het CBR.

Er is ook een website die je hierover informeert: www.rijveiligmetmedicijnen.nl. Het is heel belangrijk om te weten of je rijgevaarlijke medicijnen gebruikt; rijden onder invloed hiervan is namelijk strafbaar. Er bestaat geen officiële meldingsplicht voor medicijngebruik als je al in bezit bent van je rijbewijs vóór je medicijnen gebruikt.

Aantoonbaarheid

Om aan te tonen of je onder invloed bent van medicijnen is een bloedonderzoek nodig. Hiervoor kan gekozen worden als je wordt aangehouden vanwege roekeloos rijgedrag. Er is geen test voor om dit ter plekke te bekijken zoals een blaas- of een speekseltest. Er bestaat geen maximaal toegestane limiet voor de concentratie medicijnen in het bloed, zoals bij alcohol.

Boetes en straffen

Om rijden onder invloed tegen te gaan zijn er maatregelen getroffen door de overheid.

Deze maatregelen zijn:

 • Alcoholslot meer info
 • Inleveren rijbewijs. Beginnende bestuurders of mensen die al eerder zijn aangehouden wegens het rijden onder invloed met een hoger alcoholpromillage dan 1,3 promille, moeten hun rijbewijs inleveren. Voor mensen die langer dan 5 jaar hun rijbewijs hebben is dit vanaf 1,8 promille. Per 1 juni 2011 is besloten dat je je rijbewijs sowieso kwijt raakt wanneer je in 5 jaar tijd 2 keer wordt gepakt met rijden onder invloed en 1,3 promille blazen. Het CBR onderzoekt of je nog geschikt bent om in een auto te rijden. Het kan betekenen dat je daarvoor een medisch psychiatrisch onderzoek moet ondergaan of deel moet nemen aan onderstaande cursus die je weer in staat zouden moeten stellen weer deel te nemen aan het verkeer.
 • Verplichte cursus EMA (Educatieve maatregel en Verkeer) of de lichte variant: LEMA. Kosten: € 700 of € 364. Deze cursus moet je zelf betalen. Meer info op: http://www.cbr.nl/10871.pp
 • Taakstraf
 • Gevangenisstraf

De hoogte van de boete hangt af van de hoeveelheid alcohol die in je lichaam wordt aangetroffen. Of de maatregel bij een boete blijft ligt aan de volgende andere elementen:

 • Of je roekeloos hebt gereden
 • Of je een verkeersongeval hebt veroorzaakt;
 • Of je eerder veroordeeld bent voor rijden onder invloed.

De rechter of in sommige gevallen de officier van justitie bepaalt de strafmaat.

Unity tips

 • Drink niet als je deelneemt aan het verkeer.
 • Gebruik geen drugs als je deelneemt aan het verkeer.
 • Als je medicijnen gebruikt; zorg dan dat je goed bent voorgelicht over de mogelijke invloed op je rijgedrag.
 • Reis met het openbaar vervoer als je wilt drinken/gebruiken.
 • Heb je toch teveel gedronken? –Blijf dan logeren, neem een hotel, maar laat je auto staan!
 • Tegen vermoeidheid na het uitgaan helpt maar één ding: slapen. Energiedrankjes helpen je niet om fit te worden. Rijd dan dus liever niet.
 • Als jullie toch met de auto gaan; spreek van tevoren met elkaar af wie er nuchter blijft en houd diegene daar ook aan tijdens het stappen.
 • Laat de BOB rustig rijden en leidt hem/haar niet af.
 • Stap niet in de auto bij iemand die onder invloed is.

Wil je meer informatie over alcohol & drugs in het verkeer of heb je een vraag? Klik hier voor de contactgegevens bij jou in de buurt of mail naar info@unity.nl