Numbers

 

Nationale Drug Monitor

Een belangrijk bron voor cijfers is de Nationale Drug Monitor (NDM). Deze monitor geeft jaarlijks een overzicht van het gebruik van alcohol, (andere) drugs en tabak in Nederland. Ook over uitgaansdrugs is informatie te vinden. Je kunt er onder andere cijfers vinden over gebruik door verschillende doelgroepen en deze vergelijken met de algemene bevolking. Ook vind je er cijfers over de drugsmarkt, hulpvragen hierover en overtredingen van de Opiumwet.

De cijfers uit de Drug Monitor zijn samengesteld door het WODC (onderzoekscentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) en het Trimbos-instituut.

Het Grote Uitgaansonderzoek

Uitgaan gaat vaak gepaard met alcohol- en drugsgebruik. Het uitgaansleven is daarom een belangrijke setting voor het volgen van ontwikkelingen in middelengebruik en het in kaart brengen van nieuwe trends onder jongeren en jongvolwassenen.

Met het Grote Uitgaansonderzoek is een start gemaakt om landelijk het middelengebruik in het uitgaansleven cijfermatig in kaart te brengen. Er is onder andere onderscheid gemaakt in club- en partybezoekers.

Vraag en antwoord

Hoeveel mensen gebruiken nu eigenlijk drugs? Gebruiken jongeren meer dan ouderen? Hoe zit dat met uitgaanders? Zijn wij Nederlanders de grootste drugsgebruiker? Hoe vaak moet er eigenlijk een ambulance rijden om iemand op te halen die fout is gegaan door alcohol of andere drugs? Er zijn ontzettend veel interessante vragen te bedenken als we het hebben over cijfers.

Op de website van de Jellinek zijn veel van deze vragen verzameld en beantwoord. Daar vind je ook gegevens over hoeveel mensen er doorschieten van recreatieve gebruiker naar probleemgebruiker en hoeveel mensen zich melden bij de verslavingszorg.