XTC in het nieuws, een reactie van Unity

Unity is als organisatie erg blij dat de staatssecretaris van VWS organisaties uit het veld betrekt bij zijn preventiebeleid. Unity blijft, als vrijwilligersorganisatie voor en door de doelgroep uitgaanders, ook graag meedenken en adviseren.

Naar aanleiding van de strategische verkenning van het Trimbos instituut willen we graag aan aantal punten benadrukken:

HOGE DOSERINGEN

Met interesse hebben we het rapport gelezen. Het meeste is voor ons (gelukkig)  niet nieuw  en we signaleren al langer een toename in populariteit van xtc. Ook maken wij ons al langer zorgen over de risico’s die gepaard gaan met de hoog gedoseerde xtc markt. Een groot deel van de xtc tabletten bevat meer dan 140 mg. Dit kan heel goed een van de oorzaken zijn van de toename van xtc gerelateerde gezondheidsincidenten.

CAPACITEIT

Voorlichting over de risico’s van deze hoge doseringen en gebruikers verwijzen naar de testmogelijkheden zijn dus essentieel. Maar wij ondervinden al jaren last van bezuinigingen waardoor we alleen maar minder hebben kunnen doen in een tijd waarin het aantal feesten en festivals en daarmee de vraag naar Unity alleen maar toe is genomen. Belangrijk is dus dat er voldoende ruimte komt voor (het uitbreiden van) capaciteit. Met de toename van het gebruik van uitgaansmiddelen moet ook de capaciteit van belangrijke interventies als de testservice en Unity worden uitgebreid om zo een nog grotere doelgroep te kunnen bereiken.

ALCOHOL

Verre weg het meest gebruikte middel in het uitgaanscircuit is en blijft alcohol. En alcohol veroorzaakt het merendeel van de gezondheidsincidenten. Dit middel moet dus ook aandacht blijven krijgen in de preventieve activiteiten.

UNITY: BETREK DE XTC GEBRUIKERS

Wij vinden het van groot belang dat de doelgroep en de uitgaanssector zelf betrokken worden bij de voorlichting. Regelmatig valt de term ‘jongeren’, wij willen hier graag bij opmerken dat het voornamelijk om volwassenen (18+) gaat.  We zouden graag zien dat deze groep ook als volwassenen benaderd wordt, onder andere als serieuze partner in het zoeken naar oplossingen.

Wij geven voorlichting aan onze leefstijlgenoten (dus peer to peer) op feesten en festivals met als doel het zoveel mogelijk beperken van risico’s die verbonden zijn aan alcohol en of ander druggebruik. Unity richt zich op een doelgroep die alcohol en/of andere drugs gebruikt en is er van overtuigd dat voor deze groep risico reductie de beste aanpak is.

Wij kiezen voor deze methode omdat we uit eigen ervaring weten dat we onderwerpen zoals seks en druggebruik bespreken met mensen die zijn zoals wij, met mensen waarvan wij het belangrijk vinden wat hun mening is, die dezelfde taal spreken en met misschien wel dezelfde vragen worstelen. Dus met onze vrienden, onze peers. Dit voor en door principe, ondersteund door professionals, is waar onze kracht in zit.

In het rapport staat dat het praten over drugsgebruik de laatste jaren gewoner is geworden onder jongeren die zelf drugs gebruiken. Wij zien hier ook een voordeel in, namelijk dat we gemakkelijker met elkaar praten over ons gebruik dus ook over de risico’s, dat we makkelijker om info en hulp vragen. Wij zien dit in de praktijk gebeuren.

Het Trimbos schrijft in haar rapport dat er wel degelijk normen en regels gelden binnen de doelgroep. Ons project is van de scene zelf, omdat we zelf onderdeel uitmaken van deze scene. We kennen als geen ander de prioriteiten, normen en behoeften van onze mede feestgangers, we ontdekken trends, zien dingen gebeuren en we kunnen elkaar direct vragen stellen of aanspreken. Bovendien komen we op plekken waar onze ouders, leraren of preventiemedewerkers normaal geen toegang toe hebben.

CELEBRATE SAFE: BETREK DE UITGAANSSECTOR

Samen met clubeigenaren en organisatoren hebben we de Celebrate safe campagne opgezet om bezoekers van evenementen en clubs op een laagdrempelige manier te wijzen op de risico’s gerelateerd aan uitgaan (denk aan alcohol, drugs maar ook aan gehoorschade en onveilige seks) en hoe deze risico’s te beperken.

Via deze campagne krijgen we nu  de mogelijkheid om de uitgaanssector hier nog actiever bij te betrekken en dat is heel belangrijk. Zij zijn namelijk een belangrijk onderdeel van onze scene, zij organiseren de feesten waar we graag komen. Door Unity en haar voorlichting actief en openlijk te ondersteunen geven ze aan dat ook zij betrokken zijn bij de gezondheid en veiligheid van hun bezoekers en dit maakt onze boodschap nog een stuk krachtiger.

OPROEP AAN UITGAANDERS

Allerlei organisaties en zelfs de landelijke overheid maken zich zorgen over onze gezondheid en maken beleid om incidenten te voorkomen. Repressie en zero tolerance, het heeft niet gewerkt en we zitten niet te wachten op nog meer regels of bemoeienis.  Maar een groot deel van de oplossing ligt bij onszelf. Niemand wil ziek worden of bij de EHBO terecht komen. 100% veilig gebruik van xtc of andere drugs bestaat niet en het gebruik van hoge doseringen kan echt heel gevaarlijk zijn. Maar er zijn wel een hoop dingen die je zelf kunt doen om zowel de risico’s van je eigen gebruik en dat van je vrienden, als de risico’s die dit meebrengt voor de scene, die ons allemaal zo lief is, zoveel mogelijk te beperken.

Laat je drugs testen (www.drugs-test.nl), informeer jezelf (www.unity.nl) (www.facebook.com/unity.nl)  en let op je vrienden en medefeestgangers.

THINK FOR YOURSELF, CARE ABOUT OTHERS & CELEBRATE SAFE