Waarom is het niet handig om kort na XTC een feest 4-MMC te pakken?

Beide stoffen hebben een effect op de serotonine-huishouding in je lichaam. Daardoor krijg je snel van gewenning wanneer dit kort achter elkaar gebruikt wordt. Ook zal je meer nadelige lange termijn effecten zoals hersenschade en depressieve klachten ervaren. Zorg ervoor dat je daarom altijd je lichaam tijd geeft om de serotonine-huishouding weer te laten herstellen en gebruik dus niet vaker dan eens in de 6-8 weken.