Krijg je van amfetamine/speed gebruik hersenschade?

In dierexperimenten is aangetoond dat amfetamine hersenschade kan veroorzaken. Bij mensen is dit echter niet aangetoond. Verschillende onderzoeken tonen aan dat bij mensen die amfetamine gebruiken, functies zoals het geheugen, de concentratie en aandacht en het nemen van beslissingen minder goed werken. Het probleem is dat deze mensen vaak ook andere middelen hebben gebruikt en het dus lastig te zeggen is of dit enkel door het gebruik van amfetamine komt. Ook is nog onduidelijk of dit herstelt als je langere tijd gestopt bent.

Volgens diverse onderzoekers wordt de aan MDMA toegeschreven hersenschade voor een deel bepaald door combinatie met amfetaminegebruik. Hoe dan ook lijkt het er dus op dat het gebruik van amfetamine de kans op hersenschade vergroot. Er verschijnt steeds meer onderzoek dat dit aannemelijk maakt.