Is Ritalin hetzelfde als speed?

Nee dat is niet hetzelfde. De werkzame stof in Ritalin is methylfenidaat. Dit is een stof die nauw verwant is aan amfetamine. Hoewel de werking van Ritalin vergelijkbaar is met amfetamine, is deze veel minder sterk.