Is het waar dat speed sneller werkt wanneer je het snuift dan wanneer je het slikt?

Speed wordt op verschillende manieren gebruikt. De meest voorkomende manieren zijn snuiven en slikken. Drugs die gesnoven worden komen sneller in de bloedbaan terecht via het neusslijmvlies en werken daarom sneller dan middelen die geslikt worden. De piek is hoger maar de effecten houden minder lang aan. Omdat het sneller werkt is snuiven verslavender dan slikken, je hersenen leggen namelijk eerder de link tussen het moment van gebruiken en het effect waardoor de associatie tussen het middel en de uitwerking sterker is! Houdt er rekening mee dat de dosis bij slikken hoger is dan bij snuiven. Je hebt dus minder nodig als je snuift.