Is er een groter risico bij het gebruik van 4-FMA dan bij 4-FA?

Er is nog weinig bekend over of 4-FMA extra risico’s met zich meebrengt zoals 4-FA dit doet. Juist hierom kan gesteld worden dat er een groter risico is. Laat je drugs testen om te checken of het daadwerkelijk 4-FMA is. 4-FMA is ook een stuk potenter dan 4-FA. Dit wil zeggen dat je minder nodig hebt om een effect te krijgen. Houdt hier rekening mee met je dosis. Het gebruik van een weegschaal wordt aangeraden.