Ik heb vorige maand coke gesnoven, mag ik dan bloed doneren?

Nee dit mag niet. Wanneer je cocaïne hebt gebruikt mag je 4 maanden geen bloed doneren. Dit heeft te maken met de risico’s die verbonden zijn aan het snuiven/spuiten van drugs. Hierdoor kun je infectieziekten zijn opgelopen die nog niet tot uiting zijn gekomen. Als je binnen 4 maanden na gebruik bloed doneert is de kans aanwezig dat deze infectieziekte in je bloed aanwezig is en overgedragen wordt op de ontvanger van jouw bloed. Vaak zijn dit mensen met een kwetsbare gezondheid waarbij dit gevaarlijk kan zijn. Om uit te sluiten dat je geen infectieziekte hebt opgelopen door gebruik zul je minimaal 4 maanden moeten wachten. Realiseer je dus dat wanneer je bloed wilt doneren, het gebruik van cocaïne mogelijk een beperking kan zijn en je misschien de afspraak bij de bloedbank af zult moeten zeggen of verplaatsen.

Lees meer over bloed geven.