Hoe zit het met de wetgeving omtrent smartshopproducten?

De producten die in een smartshop verkocht worden moeten aan een aantal wetten voldoen. Ze mogen niet op lijst I of II van de Opiumwet voorkomen, zoals XTCspeed en cannabisPaddo’s mogen sinds 2007 niet meer in smartshops worden verkocht.Een smartshop mag ook geen geneesmiddelen verkopen. Ook moeten de producten voldoen aan de Warenwet. Ze moeten dus aan dezelfde eisen voldoen als de producten die in de supermarkt liggen.

Veel clubs en festivals staan het meenemen van smartdrugs niet toe. Dit komt mogelijk omdat het voor hen niet te controleren is of het om een legaal of illegaal product gaat. Dat is vaak moeilijk te zien aan het product zelf (poeder, capsules, tabletten, etc).