Zijn paddo’s en truffels legaal in Nederland?

In 1993 begon de verkoop van paddo’s in smartshops. Dit mocht geruime tijd, maar na een aantal incidenten zijn paddo’s per 1 december 2008 op Lijst II van de Opiumwet geplaatst.

Concreet staat er in artikel 3 van deze wet:

Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:

  • binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;

  • te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;

  • aanwezig te hebben;

  • te vervaardigen.

Vervolgens staat er in Lijst II:

Paddo’s: A: Paddenstoelen die van nature de stof psilocine of psilocybine bevatten.

Gevolgd door met een lange lijst van paddenstoelsoorten, waaronder de vaak gekweekte en gebruikte psilocybe cubensis.

Biologisch gezien zit er een verschil tussen paddenstoelen en truffels. Paddenstoelen groeien boven de grond, terwijl truffels onder de grond groeien. Het zijn twee verschillende delen van de schimmel. Daarom zijn truffels die psilocybine en/of psilocine bevatten niet verboden.

Check het thema Drugs en de wet voor meer info.