Hoe zit het met de wetgeving omtrent LSD?

LSD staat sinds de jaren zestig op lijst I van de Opiumwet (middelen met een, volgens de regering, onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid). Het produceren, verhandelen, invoeren, uitvoeren en bezitten van LSD is strafbaar. De overheid treedt hard op tegen de handel in LSD. Op illegale verkoop staan zware straffen.

Check wet en regelgeving voor meer info over de wet.