Hoe zit het met de wetgeving omtrent lachgas?

Op dit moment is lachgas niet illegaal. Het valt onder de Warenwet, dus gebruik, bezit, verkoop en van lachgas zijn niet strafbaar. In het verleden viel lachgas onder de Geneesmiddelenwet, dus was het verkopen van lachgas voor oneigenlijk gebruik verboden. Nu is dat niet meer zo en moet de verkoper van lachgas alleen ervoor zorgen dat het product dat hij of zij verkoopt veilig is. Er wordt op dit moment gewerkt aan een verbod op lachgas vanaf 2021.
Wel is het zo dat gemeenten het gebruik en de verkoop van lachgas kunnen verbieden in bepaalde delen van de stad via een APV (Algemeen Plaatselijke Verordening).