Hoe zit het met de wetgeving omtrent benzodiazepinen?

De meeste benzodiazepinen vallen onder de Geneesmiddelenwet en staan op lijst II van de Opiumwet. Het geneesmiddel mag alleen door een arts worden voorgeschreven en door een apotheker worden verstrekt. Daarnaast is (niet voorgeschreven) bezit van- en handel in benzodiazepinen strafbaar.

Sommige benzodiazepinen of afgeleiden daarvan (thienotriazolodiazepinen bijvoorbeeld, waar etizolam toe behoort) vallen niet onder niet onder de Geneesmiddelenwet, maar onder de Warenwet. Of iets onder de Geneesmiddelenwet of de Warenwet valt is lastig te zeggen. Er is geen lijst met stoffen die onder de Geneesmiddelenwet vallen. Dat zou per stof bekeken moeten worden. Omdat etizolam in Italië als medicijn gebruikt wordt zal het in Nederland toch wel weer onder de Geneesmiddelenwet vallen.