Hoe zit het met de wetgeving omtrent 3-MMC?

3-MMC staat niet op de Opiumlijsten maar valt onder de Warenwet. Dit betekent dat het niet voor menselijke consumptie verkocht mag worden. Uitgebreid onderzoek naar de effecten en risico’s ontbreekt.

Er zijn plannen om 3-MMC op lijst 2 van de Opiumwet te plaatsen.