Hoe zit het met de verschillende versies van ketamine?

Er bestaan verschillende versies van het ketamine-molecuul. Er is een linksdraaiende (L), een rechtsdraaiende (R) versie en de combinatie van beide versies. Dat laatste noemen we racemaat of een racemische versie (links en rechts 50-50). De linksdraaiende ketamine heet esketamine. De rechtsdraaiende ketamine heet arketamine. De atomen aan het molecuul zijn precies hetzelfde maar ze zijn gespiegeld. Net zoals je handen precies hetzelfde zijn, maar toch weer niet: ze zijn elkaars spiegelbeeld.
Het uiterlijk van de ketamine zegt niks over welke vorm je hebt. Ketamine kan gekristalliseerd worden in staafjes, bolletjes, suiker, naaldjes, etc.. Dus hoe het eruit ziet geeft geen informatie over welke ketamine je hebt.

Het is moeilijk te bepalen welke versie er precies op de Nederlandse markt is, maar het lijkt erop dat ketamine op de recreatieve markt racemisch is. Voor de helft linksdraaiend en voor de helft rechtsdraaiend dus. Dit blijkt uit informatie die we via het DIMS (Nederlandse testservice, Trimbos-instituut) hebben gekregen. Uit onderzoek in Oostenrijk blijkt ook dat 99% van de Oostenrijkse markt racemisch is. Het is erg kostbaar om te onderzoeken om welke vorm het gaat (links, racemisch of rechts), daarom doet het DIMS daar geen standaard onderzoek naar. Alleen als je echt farmaceutische ketamine in vloeibare vorm hebt weet je welke vorm je hebt: linksdraaiende ketamine. Maar die vloeibare ketamine is zeer zeldzaam.