Hoe werkt cannabis in de hersenen?

In de hersenen bevinden zich stoffen (neurotransmitters) die een rol spelen bij de overdracht van signalen tussen hersencellen (neuronen). Deze overdrachtsstoffen kunnen zich binden aan receptoren (ontvangers) in de hersenen om signalen in de hersenen over te dragen. Afhankelijk van het hersengedeelte waar dit gebeurt veranderen bepaalde functies.

Een van de overdrachtsstoffen die we in de hersenen vinden heet ‘anandamide’. Deze stof zorgt ervoor dat het beloningscentrum in de hersenen geprikkeld kan worden. Hierdoor voelen we ons goed. Anandamide kan zich binden aan veel receptoren in de cortex – het hersendeel waarvan men vermoedt dat het te maken heeft met cognitieve functies zoals planning, taal en concentratie – en de hippocampus (van groot belang voor het geheugen).

Cannabis doet zich in de hersenen als het ware voor als anandamide en kan zich zodoende aan dezelfde receptoren binden, waardoor dezelfde effecten optreden. Nadat de cannabis is uitgewerkt, treedt de normale situatie in deze hersendelen weer in werking. Tot nu toe wijst niets erop dat er hierbij schade wordt toegebracht aan de hersenen.