Afspraken opmaak – Drugs ABC Pagina

 • Gebruik koptekst 2 voor de titels. Gebruik in je tekst enkel en alleen deze koptekst 2 titels. (vervang “{{drugnaam}}” uiteraard voor de naam van de drug):
  • Wat is {{drugnaam}}
  • Effecten van {{drugnaam}}
  • Dosering en gebruikswijze van {{drugnaam}}
  • Werkingsduur van{{drugnaam}}
  • Risico’s van {{drugnaam}}
  • Unity tips {{drugnaam}}
  • FAQ
 • Gebruik nergens Koptekst 1 in je teksten!
 • Gebruik voor overige kopjes in je tekst enkel koptekst 3 of hoger.
 • Gebruik paragraaf voor de teksten.
 • Voorkom dubbele FAQ items! Wanneer je een FAQ item wilt aanmaken. Kijk dan goed of er niet al een bestaat die net iets ander geformuleerd is. Dus zoek op een paar termen/woorden.
 • Als je een nieuw FAQ item wilt aanmaken stop hem dan in een van onderstaande categorieën. Ga geen nieuwe categorieën aanmaken.
  Effecten
  Positieve effecten
  (negatieve) Bijwerkingen
  Risico’s
  Unity tips
 • Geen extra witregels en heel veel enters en spaties in je teksten gebruiken. Dit wordt in het WordPress thema afgevangen al. Lukt er iets niet qua opmaak, laat het dan even weten aan de website beheerders.
 • Links die linken binnen unity.nl maak je zonder _targetblank (“Open link in een nieuw tabblad” uitgevinkt laten. Dit is de standaard als je niks doet verder).
 • Links die linken naar sites buiten unity.nl geef je _targetblank (“Open link in een nieuw tabblad” aanvinken).
 • Gebruik “Vet” of “Dikgedrukt” om belangrijke woorden extra aandacht te geven in je tekst. Maar gebruik het niet teveel!
 • Als je copy/paste vanuit Microsoft Word of Google Docs verwijder daarna dan de opmaak door alle tekst te selecteren en op de “gum” knop “Opmaak verwijderen” te drukken. Maak de tekst daarna weer op met bovenstaande afspraken.
 • Houd daarnaast deze Google Zoekmachine optimalisatie-tips aan bij het schrijven van je teksten.

SEO Tips Unity Website Teksten

 


DRUGS-ABC Pagina Template met uitleg:


Wat is {{drugnaam}}

Effecten van {{drugnaam}}

 • Tekst met uitleg over wat het specifieke middel doet.
 • In de tekst linkje naar drug, set, setting. Misschien links naar andere Drug ABC pagina’s indien nodig.
 • Als laatste een tabel met alle effecten. Deze tabel bouw je op met FAQ items via short-codes. De tabel heeft altijd twee kolommen met de titels: “Positieve effecten” en “(negatieve) Bijwerkingen” dikgedrukt er in. Vervolgens plaats je in elke cell van de tabel een short-code naar het betreffende FAQ item voor dat effect. Let op dat je in de shortcode de slug gebruikt van het FAQ item. Let op dat de short-code zowel de “faqclass”=”effecten” heeft als ook de class “positief” of  “negatief”. De classnamen moeten met een spatie gescheiden zijn. Zie ook voorbeeld hieronder.
Positieve effecten (negatieve) Bijwerkingen
[faq post="slug-van-FAQ-item" faqclass="effecten positief"] [faq post="slug-van-FAQ-item" faqclass="effecten negatief"]

Dosering en gebruikswijze van {{drugnaam}}

 • Tekst met uitleg over wijze van gebruik (slikken/snuiven doseren algemeen (slikken meer nodig dan snuiven). Hoe neem je het in? Verwijs ook naar de testservice via een linkje.
 • Daaronder per wijze van gebruik een tabel met dosering advies. De tabel heeft altijd twee kolommen met één titel: “Dosering bij {{gebruikswijze}}”. De tweede kolom bevat de dosering. Zet er altijd een eenheid achter: ug, mg, g, ml, l.
Doseringen bij slikken
Lichte dosis x – y mg
Gemiddelde dosis x – y mg
Hoge dosis x – y mg

Werkingsduur van {{drugnaam}}

 • Tekst met uitleg over de werkingsduur eventueel per gebruikswijze indien relevant.

Risico’s van {{drugnaam}}

 • Hier enkel echt belangrijke en gevaarlijke risico’s vermelden zodat de aandacht bij de lezer  zo groot mogelijk is.
 • Is een risico ook al bekend als “(Negatieve) bijwerking” FAQ item dan benoem hem enkel in die tabel en laat hem weg hier als risico. Bij twijfel overleg even met een collega.
 • Tekst met algemene uitleg over de risico’s van het betreffende middel.
 • Onder de tekst komt een lijst met alle korte temijn risico’s. Bovenaan de lijst een Koptekst 3 met de tekst: “Risico’s op korte termijn”. De risico’s moeten daarna allemaal losse FAQ items uit de FAQ categorie “Risico’s” worden. Je laad ze in met deze short-codes. Let op dat je in de shortcode de slug gebruikt van het FAQ item. Let op dat de short-code de “faqclass”=”risicos” heeft.
 • Als laatste een lijst met de lange termijn risico’s. Deze haal je uit de FAQ categorie “Risico’s”. Zelfde opmaak als de korte termijn risico’s.

Risico’s op korte termijn

[faq post="slug-van-FAQ-item" faqclass="risicos"]

Risico’s op lange termijn

[faq post="slug-van-FAQ-item" faqclass="risicos"]

Unity tips {{drugnaam}}

 • Eerst “Opsommingslijst” van  Unity tips bij dit specifieke middel. Dus geen tekst hier, enkel bullet-points met korte tips. Verwijs in deze tips naar andere pagina’s indien nuttig.
 • Daarna een of meerdere FAQ items uit de categorie “Unity tips” met algemene tips naar bijvoorbeeld “Tripmiddelen”, “Eerste keer gebruik van een middel”. Let op dat je in de shortcode de slug gebruikt van het FAQ item. Let op dat de short-code de “faqclass”=”tips” heeft.
[faq post="slug-van-FAQ-item" faqclass="tips"]

FAQ

 • Een tekst bestaande uit een of meerdere onderwerpen zoals:
  • Hoe werkt het in de hersenen?
  • Combinatie met andere middelen: evt. uitsplitsen. Bijv. 2C-B en alcohol, 2C-B en cannabis
  • Combinatie met medicijnen
  • Hoe lang is *middel* aantoonbaar in het lichaam?
  • Testservice vragen, bijv. met welke middelen wordt *middel* vervuild? 
  • De wet
  • Geschiedenis
  • Overige vragen over middel
 • Elk onderwerp beginnen met een Koptekst 3
 • Gebruik hier geen FAQ items via shortcodes! Enkel tekst. Hier komen alle middel specifieke FAQ vragen namelijk. En die zijn niet interessant om als los FAQ item aan te maken als ze maar op 1 plek gebruikt worden.

Geschiedenis van {{drugnaam}}

De wet over {{drugnaam}}

Combigebruik {{drugnaam}}

Algemene info bij {{drugnaam}}

[faq cat="faq" faqclass="faq"]